| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

  | ไม้ประดับมงคล
วันและเวลา อันเป็นมงคลในการปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร
   | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
วันอาทิตย์ - เวลาเย็น
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาหัว

วันจันทร์ - เวลาสาย
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาต้นเอาลำ

วันอังคาร - เวลาบ่ายแก่
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาใบ

วันพุธ - เวลาเย็น
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาดอก

วันพฤหัสบดี - เวลาสาย
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอารวงเอาฝัก

วันศุกร์ - เวลาเช้า
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาลูกเอาผล

วันเสาร์ - เวลาเย็น
               ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาราก (ถ้าเอาลูกให้ปลูกเช้า เอาใบให้ปลูกสาย) และต้องเป็นไม้ที่ให้คุณทั่วไป

หมายเหตุ  ไม้เอาหัว เช่น คล้า ลิ้นมังกร
                   ไม้เอาใบ เช่น ใบเงิน - ใบทอง โกสน
                   ไม้เอาต้น เช่น ปาล์ม ไผ่ เป็นต้น