| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
สวนหิน
การจัดสวนหย่อมบนเนินสูงต่ำ
การจัดสวนหินบนเนินสูงริมน้ำ
การจัดสวนน้ำแบบธรรมชาติ
การจัดสวนน้ำแบบธรรมชาติ
การจัดสวนหิน
การจัดสวนหย่อมตามมุมหน้าอาคาร
>>> อ่านต่อครับ
=
การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ
การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ เป็นการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความงดงาม ดูร่มรื่น สดชื่นทั้งตาและใจ ทำให้มนุษย์ได้อยูใกล้ชิดกับธรรมชาติขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ มีหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ สวนประดิษฐ์ สวนธรรมชาติ สวนหิน สวนน้ำ สวนลอย สวนหย่อม เป็นต้น
สวนประดิษฐ์
เป็นการจัดสวนขนาดใหญ่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต เช่น ทรงกลม รูปเหลี่ยมต่างๆ ใช้เป็นแบบในการจัด บริเวณสวนจะประกอบด้วยแปลงไม้ดอก ซุ้มไม้ดอก น้ำพุ น้ำตก สนามหญ้า และทางเดิน
สวนธรรมชาติ
เป็นการจัดสวนโดยเลียนแบบธรรมชาติ ไม่มีรูปทรงแน่นอน อาศัยหลักการประสานกลมกลืน จัดให้มีความสมดุลในตัวเอง ไม้ประดับที่ใช้มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก มีทั้งไม้ประดับใบไม้ประดับดอก ไม้คลุมดิน ไม้กลางแจ้ง และไม้ร่มเงาวางตำแหน่งต่อเชื่อม ให้ได้บรรยากาศกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ
เป็นการจัดสวนที่ใช้กอ้นหินซึ่งมีรูปร่าง ลักษณะและขนาดต่างๆ กันมาใช้เป็นองค์สำคัญในการจัดประดับตกแต่ง พื้นที่จัดควรมีลักษณะลาดเอียงหรือเป็นเนิน สูง ๆ ต้ำ ๆ รวมทั้งเลือกใช้ต้นไม้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและการจัดวางหิน
การจัดสวนหินแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
- สวนหินประกอบต้นไม้

- สวนหินประกอบต้นไม้และน้ำ

- สวนหินประกอบต้นไม้ทรายและกรวด

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|