| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การจัดสวนหย่อม
การจัดสวนหย่อมมีน้ำพุ
การจัดสวนหย่อม
การจัดสวนหย่อม
การจัดสวนหย่อมผสมหิน
การจัดสวนหย่อม
กลับไปหน้าเดิม <<<
=
การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ
สวนน้ำ
เป็นการจัดสวนเน้นบริเวณน้ำ ไม่ว่าจะเป็นลำธาร สระน้ำ น้ำตก ให้เด่นมากกว่าสวนประกอบอื่นเลือกใช้ไม้ประดับที่ขึ้นอยู่ในน้ำได้ดี อีกทั้งสวนที่ใช้บนพื้นดิน มีความกลมกลือนเหมาะสมเข้ากับลักษณะธรรมชาติของน้ำได้
สวนลอย
เป็นการใช้ไม้ประดับตกแต่งบริเวณตัวอาคารและบนอาคารที่พัก ซึ่งมีบริเวณคับแคบหรือไม่มีพื้นดินกว้างพอจะจัดสวนชนิดอื่นได้ ส่วนใหญ่ไม้นี้จัดจึงมีขนาดเล็ก และสีสันสดใส การตกแต่แบบนี้จัดไปตามสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยให้เช่น

- สวนลอยแบบแขวน

- สวนลอยแบบติดตั้งขอบหน้าต่าง

- สวนลอยแบบติดตั้งบริเวณกันสาด

- สวนลอยบนดาดฟ้า
สวนหย่อม
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือจัดเป็นจุด ๆ ในพื้นที่ใหญ่เพื่อเน้นเฉพาะบริเวณ การจัดสวนแบบนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้วัสดุประกอบน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ง่าย งบประมาณที่ใช้ก็ไม่มากนัก ค่อนข้างประหยัด นอกจากสวนดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสวนที่แยกออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น สวนสาธารณะ สวนสำหรับเด็ก สวนแบบจินตนาการ เป็นต้น

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556