| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
=
ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ทำให้มนุษย์ต้องแยกตัวออกจากธรรมชาติอันร่มรื่น ตลอดเกือบทั้งวันต้องวนเวียนจำเจอยู่กับสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวแข็งกระด้าง ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ซ้ำซาก อึดอัดใจ ดังนั้นการนำต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ไปประดับตกแต่งสอดแทรกเข้าไว้ตามที่ว่างภายในอาคารจึงนับเป็นสิ่งทดแทนทางใจได้บ้าง ความงาม และสีสันของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ช่วยทำให้อารมณ์สดชื่น กล่อมเกลาอารณ์อันตรึงเครียดได้ลดลงไปได้
การเลือกต้นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน
เนื่องจากอาคารแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความชื้นในอากาศขนาดของห้อง ฯลฯ หรือแม้กระทั่งในอาคารบ้านเรือนเดียวกัน ก็ยังคงมีความแตกต่างในปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพืช เช่น ห้องน้ำกับบริเวณบันใด ห้องน้ำจะมีแสงสว่างและความชื้นในอากาศ สูงกว่าบริเวณบันได แต่บริเวณบันไดจะมีการถ่ายเทอากาศดีกว่า มีอุณหภูมิต่ำกว่าในห้องน้ำ เป็น ดังนั้นการเลือกใช้ต้นประดับอาการบ้านเรือนจึงควรคำนึงสิ่งต่อไปนี้

1. เลือกใช้ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว เข้าปลูกในบริเวณอาคารบ้านเรือนเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
   ซึ่งมีข้อจำกัดได้ดีกว่าต้นไม้ขนาดเล็ก หรือต้นไม้ที่เริ่มปลูก

2. เลือกใช้ต้นไม้ที่มีทรวดทรงหรือสัดส่วนเข้ากับสภาพของอาคารบ้านเรือน หรือมุมห้องที่ต้องการประดับตกแต่งห้องที่โล่งกว้าง
    หรือระเบียงควรเลือกใช้ต้นไม้ที่มีลักษณะทรวดทรงใหญ่ หรือจะมีขนาดใหญ่ ประดับ เช่น ไทร หนวดปลาหมึก ฟิโลแคนดรอนมอนสาเตร่า เป็นต้น

3. เลือกใช้ต้นไม้ให้เข้ากับสภาพแสงสว่างของห้อง มุมที่ติดกับหน้าต่างมีแสงสว่างส่องถึงได้มาก็สามารถปลูกไม้กระถางประเภทดอกได้
    แต่ถ้าเป็นมุมที่มีแสงส่วางปานกลาง ก็ควรจะปลูกเป็นไม้ประดับใบ เช่น ไทร เขียวหมื่นปี เฟิร์น ฯลฯ

4. เลือกใช้ต้นไม้ให้เข้ากับสภาพความชื้นในอากาศของห้อง ห้องที่มีความชื้นสูงซึ่งได้แก่ห้องน้ำ เหมาะสำหรับปลูกพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง เช่น เฟิร์น     แปปเปอร์โรเมีย ฯลฯ

5. การจัดต้นไม้เป็นกลุ่มควรใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่าง ขนาด ลักษณะใบ ประสานกลมกลืนไปได้ดี และเข้ากันได้กับกระถางปลูก

6. การจัดต้นไม้หลายชนิดรวมกันในกระถางเดียวกันเป็นกลุ่ม ไม่ควรใช้พันธุ์ไม้เกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป

7. ใช้กระถางปลูกให้ได้สัดส่วนกับขนาดของต้นไม้
กระถางปลูก
กระถางที่ใช้ปลูกต้นไม้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพันธุ์ไม้สภาพแวดล้อมของห้องหรืออาคารบ้านเรือน ประโยชน์ใช้สอย จุดมุ่งหมายของการใช้ประดับตกแต่ง กระถางปลูกสำหรับใช้ปลูกไม้ภายในอาคารได้แก่

1. กระถางดินเผา เป็นกระถางที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มีรูปร่าง และลวดลายให้เลือกใช้หลายรูปแบบด้วยกัน

2. กระถางดินเผาเคลือบหรือกระถางเซรามิค มีสีสันหลากสี ผิวเป็ฯมัน รูปทรงหลากหลาย มีความสวยงามน่าใช้ เก็บความชื้นให้กับดินได้มาก
    เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ที่ต้องการความชื้นในดินสูง หรือปลูกต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก กระถางชนิดนี้มีทั้งแบบกระถางตั้ง กระถางแขวน กระถางติดผนัง

3. กระถางปูนหล่อ มักนิยมหล่อแบบกระถางโบราณ การเลือกใช้ไม้ต้องเลือกให้เข้ากับรูปทรงของกระถาง

4. กระถางจักสาน ส่วนใหญ่จะทำด้วยหวาย เชือกถัก ผักตบชวา เป็นกระถางที่ใช้สวมหุ้มภายนอกกระถางดินเอาอีกชั้นหนึ่ง

5. แก้วหรือขวด ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ที่ขึ้นในน้ำได้ดี เช่น พลูด่าง พลูเขียว พลูฉีก พลูฉลุ กก ฯลฯ

6. กระถางอะลูมิเนียม หรือกระถางโลหะ ส่วนใหญ่มักใช้สวมหุ้มภายนอกกระถางดินเผาหรือใช้ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นในน้ำได้ดี
    แต่ถ้าใช้ปลูกต้นไม้โดยตรงต้องเจาะก้นกระถางเสียก่อน

7. ผ้าหรือกระสอบถัก มักใช้ดัดหรือถักสวมหุ้มกระถางดินเผาอีกชึ้นหนึ่ง เหมาะสำหรับใช้งาน กระถางขนาดเล็กสำหรับตั้งประดับบนโต๊ะอาหาร
    บนชั้นวางของ หรือประดับตามมุมเล็ก ๆ

8. กระถางพลาสติกหรือไฟเบอร์ ลักษณะการใช้งานจะคล้ายคลึงกับกระถางดินเอาแต่เก็บความชื้นได้ดีกว่า
การดูแลรักษาไม้ประดับภาพในอาคารบ้านเรือน
1. หมั่นหนุนกระถางที่ปลูกต้นไม้ให้รับแสงสว่างได้อย่างทั่วถึงทุก ๆ ด้าน

2. ควรมีพันธุ์ไม้ชนิดและขนาดเดียวกันไว้ 2 ชุด สำหรับผลัดเปลี่ยนทดแทนกันทุก ๆ 7 - 10 วัน เป็นการป้องกันมิให้ต้นไม้ทรุดโทรมมากเกินไป

3. หมั่นใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดใบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ใบสามารถดูดซับออกซิเจนได้ดีขึ้น ทั้งยังทำให้ไม้นั้นสดชื่น ดูสวยงาม

4. รดน้ำพอประมาณไม่ให้ดินเปียกหรือแห้งเกินไปประมาณ 2 - 3 วันต่อครั้ง

5. ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ เพราะสภาพภายในอาคารบ้านเรือนต้นไม้มีการปรุงอาหารน้อยกว่าปกติ

6.หมั่นตกแต่งกิ่งหรือเด็ดใบหรือเด็ดยอดให้ได้รูปทรงสวยงามเหมาะสม การจัดวางไม้ประดับภายในอาคารบ้านเรือนมีวิธีและเทคนิคหลายแนวทาง
    ด้วยกันมีทั้งจัดรวมกลุ่มทั้งจัดวางเป็นแถวเป็นแนวกั้นแบ่งแทนผนังจัดตั้งโชว์เดี่ยวๆจัดตั้งโชว์บนแทนรวมกับรูปปั้นเชิงเทียนส่วนความสวยงาม
    จะดีเด่นขนาดไหน ขึ้นอยู่กับฝีมือผู้ออกแบบ ตัวอย่างที่นำมาให้ดูประกอบเป็นแนวคิดกว้าง ๆ ในการจัดประดับตกแต่งตามมุมต่าง ๆ
    ของอาคารบ้านเรือน เช่น ระเบียงห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก ร้านอาหาร ฯลฯ

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การใช้ไม้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน