ทำไมต้องมีการจัดสวน
 

1. ทำให้บริเวณบ้านสวยงาม
      การที่บริเวณบ้านของท่านสวยงามย่อมเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ผ่านไปมาเป็นสง่าราศีแก่บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นใน
      ทางตรงกันข้ามหากบริเวณบ้านของท่านรกรุงรัง นอกจากไม่เป็นที่ชื่นชมแล้ว ยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษอีกด้วย


2. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
      เมื่อบ้านของท่านสวยงามเมื่อท่านกลับมาจากการทำงานย่อมมีโอกาสได้พบเห็นสิ่งสวยงามได้พักผ่อนในบริเวณบ้านที่ไม่
      ต้องเสียเงินทองออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านยังได้พักผ่อนและได้รับอากาศบริสุทธิ์จาก
      ต้นไม้ในบริเวณบ้านอีกด้วย

3. เป็นการป้องกัน
      ในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เหล่านั้นสามารถป้องกันแสงสว่างจากถนนหรือยวดยานที่ผ่านไปมาและส่องแสงรบกวน
      ผู้อยู่อาศัย, สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากรถยนต์และจักรยานยนต์

4. เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไป
      เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไปในอากาศและ
ฝุ่นละอองจากถนนไม่ให้เข้ามาในบ้านของท่านโดยเลือกใช้พรรณไม้ที่
      สามารถเก็บฝุ่นละอองได้มากเช่น สนทะเล, สนประดิพัทธ์


5.จัดแต่งบางตำแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะของบริเวณใกล้เคียง

6. เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว ป้องกันการลอบมองจากเพื่อนบ้าน

7.
เป็นแหล่งอาหาร
     ในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ที่ให้ผล หรือเป็นพืชผักสวนครัว ต้นไม้เหล่านั้นสามารถให้ผลหรือส่วนต่างๆเป็นอาหารแก่ท่านได้
     ซึ่งนอกจากไม่ต้องซื้อหาจากนอกบ้านแล้ว ท่านยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปราศจากยากำจัดแมลงอย่างแท้จริง
      อีกด้วย

 

  

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์ไ
ม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556