| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปลูกเลี้ยงไม้ประดับภายนอกอาคาร

ส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จัดได้ว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ปลูกเลี้ยงไม้ประดับที่ยังไม่มีความชำนาญ ซึ่งคำแนะนำที่นำมาลงนี้ผู้เขียนได้คัดเลือกแล้วและเห็นว่าคำแนะนำสี่ข้อต่อไปนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการปลูกเลี้ยงไม้ประดับภายนอกอาคาร ที่สำคัญมีดังนี้ คือ
   1. การเลือกซื้อไม้ประดับ
   2. คำแนะนำเมื่อนำต้นไม้กลับบ้าน
  3. คำแนะนำเมื่อนำต้นไม้มาถึงบ้าน
  4. คำแนะนำในการปลูกไม้ประดับภายนอกอาคาร

การเลือกซื้อไม้ประดับ
ในกรเลือกซื้อต้นไม้มาปลูกนั้น ผู้ที่ไม่เลือกซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพันธุ์ไม้นั้น ๆ พอสมควรและในการไปเลือกซื้อ ผู้ซื้อจะต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาเลือกซื้อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง
หลักในการพิจารณาเลือกซื้อไม้ประดับมีดังนี้คือ
  1. ควรซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้หรืออาจจะซื้อจากสวนที่เกษตรกรผลิตโดยตรง
  2. ไม่ควรซื้อต้นไม้เพราะเห็นว่าราคาถูกโดยไม่ตรวจดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน
  3. ก่อนซื้อต้นไม้ควรถามผู้ขายและขอคำแนะนำจนเป็นที่แน่ใจเสียก่อน
  4. การซื้อต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบของต้นไม้นั้นจะต้องไม่เหี่ยวลู่หรือร่วงหล่นจนหมด
  5. กรณีที่จะซื้อไม้ดอก ควรเลือกเอาต้นที่ดอกกำลังตูมไม่บาน
     หลักในการเลือซื้อไม้ประดับนี้ อาจจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพันธุ์ไม้และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะนำไปปลูกด้วย
คำแนะนำในการนำต้นไม้กลับบ้าน
หลังจากที่ท่านเลือกซื้อต้นไม้ที่ต้องการได้แล้ว อันดับต่อมาก้คือการนำเอาต้นไม้ที่ซื้อแล้วกลับบ้าน การนำต้นไม้กลับบ้านนั้น ถ้าเป้นต้นเล็ก ๆ ต้นหรือสองต้นก็อาจถืกลับบ้านเองได้ แต่ในกรณีที่ซื้อต้นไม้ขนาดใหญ่หรือซื้อทีละหลาย ๆ ต้น การขนส่งต้องใช้รถยนต์ขน ดังนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้ต้นไม้ได้รับอันตรายหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด มีวิธีการปฎิบัติดังนี้คือ
   1. ไม่ควรขนถ่ายต้นไม้ในวันที่มีลมแรงมีพายุฝนหรืออากาศร้อนมาก ๆ
   2. ถ้านำต้นไม้บรรทุกรถยนต์กลับบ้าน ควรมีการยึดเกาะต้นไม้ไว้กับตัวรถให้แน่นอย่าให้ล้มหรือตะแคงได้
   3. ต้นไม้ที่มีใบยาวหรือใบแผ่กว้าง ควรทำการรวบและใช้เชือกมัดรวบเข้าด้วยกันหรืออาจจะใช้กระสอบคลุมทับอีกทีหนึ่งก็ได้
       เพื่อป้องกันแดดและลม
   4. รถยนต์ที่จะใช้ในการขนถ่ายต้นไม้ควรเป็นรถที่มีหลังคาเพื่อป้องกันแดด ลมและฝนได้ด้วย
   5. กรณีที่ใช้รถกระบะที่ไม่มีหลังคาขนต้นไม้ ควรใช้ตาข่ายหรออวนคลุมต้นไม้ไว้ เพื่อไม่ให้ลมตีใบไม้เสียหายขณะเดินทาง
       (ปัจจุบันนิยมใช้ซาแรน เพราะมีน้ำหนังเบาและกรองแสงได้ดีกว่า)
   6. ควรทำการขนถ่ายต้นไม้ในตอนเช้าหรือตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อน
คำแนะนเมื่อนำต้นไม้มาถึงบ้าน

เมื่อนำต้นไม้กลับมาถึงบ้านแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพักต้นไม้เหตุที่ต้องมีการพักต้นไม้ก็เพราะว่าในกรเดินทางนั้น ต้นไม้อาจได้รับความกระทบกระเทือน โดยลำต้นอาจจะมีการโยกคลอนหรือใบอาจเฉาอันเนื่องมาจากการคายน้ำระหว่างการเดินทาง ดังนั้นเมื่อนำต้นไม้มาถึงบ้านแล้ว ควรปฎิบัติดังนี้คือ

  1. นำต้นไม้ไปตั้งว้ในร่ม เย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่มีลงโกรก
  2. อย่าให้น้ำแกต้นไม้ทันที ที่นำมาถึง
  3. เมื่อให้น้ำควรให้ทีละน้อย ๆ แต่ให้บ่อยครั้ง รอจนต้นไม้ตั้งตัวได้ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงให้น้ำอย่างเต็มที่แต่อย่าให้น้ำจนกระทั่งขังแฉะ
      ในระยะนี้ควรนำต้นไม้มาให้ได้รับแสงแดดทุกวัน โดยเพิ่มระยะเวลากรรับแสงแดดขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้ทั้งวัน
  4. ในกรณีที่ซื้อมามาก ๆ อาจนำไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงาและมีแสงแดดรำไรก็ได้
  5. เมื่อต้นไม้ตั้งตัวได้ดีแล้ว จึงนำไปปลูกเป็นไม้ประดับตามที่ต้องการต่อไป

 

คำแนะนำในกรปลูกไม้ประดับภายนอกอาคาร
ก่อนที่ท่านจะนำเอาไม้ประดับมาปลูกในบริเวณบ้านของท่านนั้น ท่านจะต้องทราบเสียก่อนว่าพันธุ์ไม้ที่นำมานั้นเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นใดมาก่อนมีความต้องการปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตมาก้อยแค่ไหน เมื่อท่านทราบถึงความต้องการและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อไม้ประดับของท่านแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นการปลูกไม้ประดับ ซึ่งมีวิธีการปฎิบัติดังต่อไปนี้คือ

  1. เลือกดินที่มีความเหมาะสมกับความต้องการพันธุ์ไม้ประดับที่จะปลูก
  2. การขุดหลุมปลูกนั้นให้พิจารณาถึงขนาดของพืช โดยพิจารณากลุ่มราก ขนาดของทรงพุ่ม ประกอบด้วย
  3. ขุดดินขึ้นมาแล้วให้แยกดินส่วนบนหรือหน้าดินและดินส่วนล่างไว้ต่างหากกันคนละกอง โรยปูนขาวให้ทั่วทั้งหลุมและดินที่กองไว้
      แล้วตากแดดเอาไว้ก่อนประมาณ 2 สัปดาห์
  4. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือจะใช้ใบไม้แห้งผสมกับปุ๋ยคอกเก่า ๆ แทนก็ได้
  5. นำดินส่วนบนลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันกับปุ๋ย
  6. นำพันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูกวางลงไป จัดให้ตรงอย่าให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วหาไม้มาปักลงไปในหลุ่มเพื่อยึดต้นไม้ไว้
  7. นำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า ๆ มาผสมคลุกเคล้ากับดินอีกกองที่เหลือซึ่งเป็นดินล่าง ใส่ลงไปในหลุมแล้วกดให้แน่นแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
  8. ถ้าหากปลูกในหน้าแล้งควรทำคันดินเพื่อให้เก็น้ำที่คนต้นด้วยแต่ถ้าหากเป็นหน้าฝนควรพูนดินที่โคนต้นให้สูขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
  9. กรณีที่ปลูกไม้ประดับที่มีขนาดใหญ่แล้ว เช่น ปาล์ม ควรตัดใบออกบ้าง
 10. พันธุ์ไม้ที่เพิ่งจะย้ายออกมาจากเรือนเพาะชำ ควรจะทำร่มเงาให้บ้าง
       เมื่อปลูกเสร็จแล้วผู้ปลูกควรจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่บ้างในระยะแรกจนกว่าไม้ประดับที่ปลูกจะตั้งตัวได้
=

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
บทความสาระความรู้เกี่ยวกับไม้ประดับ ชุดที่1<< กลับไป