ดิน (Soil)

การแผ่รากลงไปในดินมีความสำคญต่อการดำรงชีวิตของพืชมากเพราะพืชจะรับน้ำอากาศและแร่ธาตุจากดินโดยผ่านทางรากและการที่พืชจะเจริญเติบโต
ได้ดีหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของดิน และแร่ธาตุต่างๆ เราสามารถที่จะแยกพืชออกตามสภาพของความต้องการดินได้ 3 ประเภทคือ

1. พืชที่ต้องการดินที่มีสภาพเป็นกรด
2. พืชที่ต้องการดินที่มีสภาพเป็นกลาง
3. พืชที่ต้องการดินที่มีสภาพเป็นด่าง
    
การวัดค่าความเป็นกรดเป็ฯด่าง หรือถ้าจะเรียกง่าย ๆ หน่อยก็ว่าการวัดความเปรี้ยว และ ความเค็มของดิน ทำได้โดยใช้กระดาษวัดค่า Ph
ซึ่งมีสีเหลืองจุ่มลงไปในดินที่เปียกชื้นซึ่งเป็นดินที่ต้องการทดสอบ กระดาษสีเหลืองก็จะกลายเป็สีต่างๆ ตามแต่ค่าความเป็นกรด เป็นด่างของดิน นั้น ๆ
โดยเอากระดาษที่เกิดสี มาเทียบกับสีที่ติดเอาไว้ข้างกล่อง ก็สามารถที่จะอ่านค่าได้ตามต้วเลขที่ติดเอาไว้กับสี
โดยทั่วไป พืชที่ชอบดินเป็นกรดจะชอบดินที่มี pH 4-5 พืชที่ต้องการดินเป็นด่างจะชอบดินที่มี pH 9-10 ส่วนพืชที่ชอบดินเป็นกลางจะชอบดินที่มี pH 6-8
ส่วนผสมของดินที่ใช้ในการปลูกไม้กระถางประกอบไปด้วยส่วนผสม 3 ส่วน ด้วยกันคือ


  1. ดิน จะต้องเป็นดินร่วนก้อนเล็ก ๆ แต่ถ้าเป็นดินเหนียวจะต้องทำให้ร่วนเสียก่อน โดยผสมปูนขาว 1 กก. ต่อดิน 1 ล.บ.ม. แล้วปล่อยตากแดดตากฝน      เอาไว้สัก 3-4 อาทิตย์ เมื่อดินแห้งมันก็จะร่วนเป็นก้อนเล็ก ๆ เอง
  2. ปุ๋ยอินทรีย์ อันได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเทศบาล ซึ่งจะต้องนำมาทุบให้ละเอียดเสียก่อน
  3. อินทรีย์วัตถุ อันได้แก่ เศษใบไม้แห้ง ขี้ยเลื่อยเก่า ๆ หรือ แกลบเก่า ๆ ที่ผุ ๆ พัง ๆ แล้ว

ส่วนผสมเหล่านี้ อาจทำจากอย่างอื่น ที่แตกต่างออกไปจากนี้ก็แล้วแต่ละชนิดจะมีความต้องการแร่ธาตุที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการเตรียมดิน
จึงมีสูตรเฉพาะแตกต่างกันออกไปหลายสูตร ดังนี้คือ
สูตร ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ เช่น กุหลาบหิน โคมญี่ปุ่น พืชเหล่านี้ ไม่ต้องการดินที่มีอาหารสมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการ ดินที่ร่วนโปร่ง
การะบายน้ำได้ดี และอุ้มน้ำได้พอสมควรส่วนผสมของดินมีดังนี้

  1. ดินร่วน (ผึ่งแดด 7 วัน)                 2             ส่วน
  2. ทรายหยาบ                                  3             ส่วน
  3. ถ่านปุ่น                                        1             ส่วน
  4 ใบก้ามปูผุ ๆ                                  1             ส่วน
  5. ปูนขาวเล็กน้อย

สูตร ดินสำหรับปลูกเบญจมาศ โกสน ปาล์ม
1. ดินร่วน
2. ทรายหยาบ
3. ปุ๋ยคอกเก่า ๆ
4. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล
5. กระดูกป่นเล็กน้อย
4
2
1-2
2
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
สูตร ดินสำหรับปลูกเฟิร์น
1. ดินเผาหรือร่วน
2. ทรายละเอียด
3. เศษอิฐหักป่น
4. ใบก้ามปูผุ ๆ
5. ปุ๋ยคอกเก่า
6. ปูนขาว
1
1
1
1
1/2
1/4
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ถ้าเป็นเฟิร์นที่ชอบขึ้นตามโขดหิน ก็ควรจะผสมเศษหินปูนลงไปบ้าง
สูตร ดินสำหรับปลูกบอน ว่านต่าง ๆ ดาดตะกั่ว
1. ดินร่วน
2. ทราย
3. ปุ๋ยคอก
4. ใบมะขามผุ ๆ
6
4
1
1
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
สูตร ดินสำหรับปลูกไฮเดร์นเยีย พิทูเนีย คริสต์มาส
1. ดินร่วน
2. ทรายหยาบ
3. ปุ๋ยหมัก
4. ปุ๋ยคอก
4
2
2
2
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
สูตร ดินสำหรับปลูกโป๊ยเซียน
1. ดินขุยไผ่ผสมแกลบ หรือทรายหยาบ
2. ถ่านป่น
3. อิฐมอญทุบเล็ก
4. เปลือกถั่วและใบทองหลาง หรือใบก้ามปูผุ
1
1
2
2
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
สูตร ดินสำหรับปลูกคล้า และมารานต้า
1. ดินร่วน
2. ทราย
3. ขุยมะพร้าว
4. แกลบ
5. ปุ๋ยคอก
2
2
2
1
1
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
สูตร ดินสำหรับปลูกต้นไม้ทั่ว ๆ ไป
1. ดินร่วน
2. ใบไม้ผุ
3. ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเทศบาล
1
1
1
ส่วน
ส่วน
ส่วน
=
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
บทความสาระความรู้เกี่ยวกับไม้ประดับ ชุดที่1 << กลับไป

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556