สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปาล์มขวด

ชื่อสามัญ Royal palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Roystonea reqia.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด คิวบา(ปาล์มขวดเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศคิวบา)

ลักษณะทั่วไป

ปาล์มขวดนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ ตอนที่ยังเล็กอยู่จะป่องพองออกบริเวณโคนต้น แต่พอโตขึ้นอาการ
ป่องพอนี้ก็จะไปเกิดที่กลางลำต้น โตเต็มที่ลำต้นสูงประมาณ 50-70 ฟุต ใบยาว 6-10 ฟุต ทางใบสั้น ใบย่อยจะ
งอกออกจากแกนกลางใบเป็น 4 แถว มีกาบใบสีเขียวเรียบเป็นมัน ห่อลำต้นไว้แลดูงดงามยิ่งนัก นิยมปลูก
เป็นไม้ประดับตามขอบถนนหรือปลูกในสนามหญ้าก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด

น้ำ                           ในระยะที่กำลังเจริญเติบโตจะต้องการน้ำมาก

ดิน                          ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                          ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด เพราะว่าปาล์มขวดไม่มีหน่อ

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรคและแมลงที่เป็นปัญหา