สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

อากาเว่

ชื่อสามัญ               : Century plant

ชื่อวิทยาศาสตร์      
 : Agave americana

ตระกูล              
    : AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด             
  : ประเทศเม็กซิโก

ลักษณะทั่วไป

อากาเว่นี้เป็นไม้ประดับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับป่านศรนารายณ์ ต้นที่โตเต็มที่จะสูงประมาณ 2.5 เมตร ใบ
จะมีสีเขียวอมเทานิดๆบางต้นอาจมีใบยาวถึง 2 เมตร ที่ขอบใบจะมีหนามแข็งๆ เต็มไปหมด อากาเว่เป็นพืช
ที่ทนต่อความแห้งแล้งและการขาดน้ำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการเจริญเติบโตยังช้ารอีดด้วย กล่าวกันว่ากว่าที่
อากาเว่จะออกดอกได้อาจต้องใช้เวลานับ 10 ปี เลยทีเดียว

การดูแลรักษา

แสง                       : ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ                          : ต้องการน้ำน้อย อาจจะรดน้ำอาทิตย์ละครั้ง ก็ได้

ดิน                         : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทราย

ปุ๋ย                         : ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละประมาณ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์ 
      : แยกหน่อและเพาะเมล็ด

โรคและแมลง       : ทนต่อโรคและแมลงมาก จึงไม่ค่อยจะพบเห็นเท่าไหร่