สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สร้อยสุมาลี

ชื่อวิทยาศาสร์   Osmanthus fragrans. ตระกูล              OLEACEAE ชื่อสามัญ          Osmanthus. ลักษณะทั่วไป  ต้น        สร้อยสุมาลีเป็ฯไม้ในวงค์ของมะลิ เป็นไม้เลื้อยยืนต้นหรือไม้รอเลื้อย มีลำต้นหรือเถาแข็งแรง                 ลักษณะคล้ายคลึงกับต้นมะลิลามาก ต้นหรือเถาสร้อยสุมาลีมีความสูงประมาณ 8 ฟุต เถาสีน้ำตาล                 เป็นพันธุ์ที่หาพันธุ์ได้ยากในเมืองไทย จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง ใบ          สร้อยสุมาลีเป็นไม้ใบเดี่ยว ใบจะออกเป็นคู่เรียงขนานกันไปตามลำต้นหรือเถา ลักษณะของใบ                 จะเรียบเกลี้ยง ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลมโคนใบก็แหลมเข้าหาก้านใบ ขอบใบเรียบ ก้าน                 ใบสั้น ในมีขนาดความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร ดอก       ออกดอกตามข้อต้นหรือตามซอกใบ ไปจนเกือบตลอดลำต้นหรือกิ่งดอกมีขนาดเล็ก มีสีขาว แต่                 จะมีกลิ่นหอมจัดมาก และเมื่อดอกสร้อยสุมาลีบานเต็มที่พร้อมกันทั้งต้น ก็จะดูเป็นละอองฝอยสี                 ขาว พรั่วพราวทั่วต้น พร้อมกับส่งกลิ่นหอมน่าหลงไหลมาก ดอกออกเป็นช่อ ๆ หนึ่ง ๆ จะมีความ                 ยาวประมาณ 5 นิ้ว ฤดูกาลออกดอก  สร้อยสุมาลีเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปี การปลูก ให้นำกิ่งสร้อยสุมาลีที่ได้จากการตอน มาปลูกลงกระถางหรือจะปลูกลงดินเลยก็ได้ ควรปลูกบริเวณริมรั้ว หรืออาจปลูกเป็นซุ้มประตูก็ได้ ดดยขุดหลุมปลูกกว้างลึกประมาณ 1

Read More »

หมวกจีน

ชื่อวิทยาศาสร์   Holmskioldia Sanguinea. Retz. ตระกูล              VERBENACEAEชื่อสามัญ          Chinese Hat Plant, Cup and Saucer                         Plant. Parasol Flower.   ลักษณะทั่วไป ต้น         หมวกจีนเป็นไม้กึ่งต้นกึ่งเลื้อย หรือไม้รอเลื้อยแบบเดียวกับต้นเฟื่องฟ้า ลำต้นและกิ่งก้าน                 เป็นลำสี่เหลี่ยม มีความสูงประมาณ 30 ฟุตใบ         หมวกจีนเป็นไม้เดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นทรงรีรูปใบพลู                 โคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งแหลมยาว ริมใบเป็นจักเล็กน้อย ใบจะมีความยาวประมาณ 4                 นิ้ว มีก้านใบสั้นประมาณ 2 เซนติเมตรดอก       เมื่อยามหมวกจีนออกดอกจะมีสีสันราวกันต้นไม้แฟนซี ดอกจะสะพรั่งไปทั้งต้น ดอกจะมีสี                 เหลือง สีส้ม สีแดง ไล่จากสีอ่อนไปหาสีแก่ลักษณะของดอกที่มองเห็นโดยรวม จะเห็นเป็น                   แผ่นกลมทรงหมวกจีน ซึ่งเป็นใบประดับของหมวกจีนนั่นเอง และหากจับดูก็จะรู้สึกคล้าย                 กับ ว่าเป็นวัสดุที่ทำด้วยหนังหรือแผ่นยางอ่อน ๆ อะไรทำนองนั้น และยังสามารถทนแดด                 ทนลม และทนต่อการกระทบกระทั่งได้เป็นอย่างดี หมวกจีนจะออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น                 โคนก้านใบและปลายกิ่ง                 ส่วนดอกแท้ของดอกจีนนั้น จะอยู่ส่วนกลางของใบประดับ มีลักษณะรูปร่างคล้ายแตรฮอร์น                 ยื่นออกมาจากข้างใน และมีเกสรสีเหลืองยาวพ้นปากแตรออกมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมีขนาดความ                 ยาวโดยประมาณ

Read More »

หิรัญญิการ์

ชื่อวิทยาศาสร์      Beaumontia brevityba. Oliv. ตระกูล                 APOCYNACEAE ชื่อสามัญ             Nepal Trumpet. ลักษณะทั่วไป ต้น         หิรัญญิการ์เป็นไม้เถาใหญ่เนื้อแข็ง ทุกส่วนของลำต้นหรือเถาจะมียางสีขาว ส่นยอดหรือส่วนอื่นๆ                ที่ยังอ่อนอยู่จะมีขนสีน้ำตาลอมแดงขึ้นปกคลุม หิรัญญิการ์มักเลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่นและสามารถ                เลื้อยไปได้ไกลประมาณ 15 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาแผ่เป็นพุ่มแน่นเฉพาะส่วนยอดหรือ                บริเวณที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ใบ         หิรัญญิการ์เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้นลักษณะใบหยาบยาวหนา รูปใบมน                ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ เกลี้ยง ไม่มีจัก ใบมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร และ                กว้างป  ระมาณ 4-6 เซนติเมตร ใบด้านบนเป็นมัน ดอก      ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ สีขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง                ดอกมีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติดอยู่กับเนื้อบริเวณ                โคนกลีบ มีลักษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกัน คือจะมีเกสรติดอยู่กลีบละ 1 อัน หนึ่งดอกมีเกสร                ตัวผู้อยู่ 5 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กซ่อนอยู่ข้างในดอก ดอกเมื่อบานเต็ม                ที่จะมีความกว้างประมาณ 8 เซนติเมตรและยายประมาณ 13

Read More »

อรพิม

ชื่อวิทยาศาสร์   Bauhinia winitii Craib. ตระกูล              LEGUMINOSAE ชื่อสามัญ                     – ลักษณะทั่วไป ต้น      อรพิมเป็นไม้เถาเลื้อย ที่มีลำต้นหรือเถาแข็ง มีอายุหลายปี เป็นไม้ที่มีมือเกาะม้วนงอ ใบ        เป็นไม้ใบประกอบ ออกเรียงสลับกัน ใบประกอบมี 3 ใบย่อย และจะแตกใบหนาทึบ               ใบเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยากประมาณ 4.5 เซนติเมตร                ปลายใบและโคนใบมน  ดอก     อรพิมจะออกดอกเป็นช่อ ห้อยลงตามลำต้นและกิ่ง หรือบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง                ดอกแต่ละช่อจะดกมาก ดอกมีสีขาวสะอาด มีกลีบเลี้ยงสีน้ำตาล 5 กลีบ ตรงปลายกลีบ               จะแหงน และมีขนคล้ายกำมะหยี่ กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกจะเป็นสีขาว 4 กลีบ สี                เหลืองอีก 1 กลีบ กลีบดอกจะย่น ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 10 อัน เป็นสีขาว และมีก้าน                 ชูอับเรณูที่ยาว           ฤดูกาลออกดอก

Read More »

อัญชัน

ชื่อวิทยาศาสร์     ฺClitoria ternatea Linn. ตระกูล                PAPILIONACEAE ชื่อสามัญ             Butterfly Pea. ลักษณะทั่วไป ต้น       อัญชันเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็ก มีเถาขนาดเล็กและอ่น แต่ก้สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง               20 ฟุต ลักษณะเถาจะค่อนข้างกลม สีเขียวแต่หากเถาแก็จะเป็นสีน้ำตาล ตามลำต้นจะมีขนนุ่ม ๆ               ปกคลุมโดยทั่วไป ใบ        ใบของอัญชัด มีลักษณะเป็นช่อ มีใบย่อยรูปไข่ 5-7 ใบ ใบเล็กและค่อนข้างบาง รูปใบเกือบจะเป็น                ทรงกลม ออกใบรวามเป็นแผงสลับกันไปตามข้อต้นดอก      ดอกอัญชันจะเป็นดอกเดี่ยว และจะออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดช่อหนึ่งจะมีดอก 2.4 ดอกอัญชัน                จะมีทั้งชนิดดอกราและดอกซ้อน ดอกมีหลายสี เช่น สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วง สีฟ้า สีขาว ลักษณะของ                ดอกคล้ายดอกถั่วมี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่จะมองเห็นลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว                มี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่ จะมองเห็นลักษณะคล้ายกาบหอย หรือปีกผีเสื้อ เมื่อดอก                โรยก็จะติดฝัก ฤดูกาลออกดอก อัญชันเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี การปลุก อัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่ายไม่ต้องการดูแลรักษามากนักวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริเวณใกล้แปลงปลูกควรมีรั้ว หรือไม้ระแนงเพื่อให้เถาอัญชันเลื้อยพาด

Read More »

พุทธชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum auriculatum. ตระกูล OLEACEAE ชื่อสามัญ Jasmine Vine. ลักษณะทั่วไป ต้น     พุทธชาดเป็นไม้กึ่งเลื้อย กึ่งต้น หรือเป็นไม้รอเลื้อย เป็นไม้ที่มีเถาแข็งมีอายุหลายปี กิ่งก้านที่ออก            ใหม่ ๆ จะมีสีเขียวสด กิ่งแก่จัดจึงจะเป็นสีน้ำตาล เถากลมเกลี้ยง กิ่งเปราะหักง่าย ใบ      เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบตรงข้ามกันตามข้อต้น ใบมนรูปไข่ มีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบมนหรือทู่หรือบาง            ใบอาจอาจมีติ่งแหลมเล็กน้อย ดอก     ออกดอกเป็นช่อที่ส่วนยอดของกิ่ง และตามข้อต้น ออกดอกแน่นดอกสีขาวมี 6-8 กลีบ ดอกมีขนาดเล็ก            คล้ายดอกมะลิ โคนกลีบดอกจะหลอมติดกันเป็นหลอด มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรองรับอยู่ ดอกมีกลิ่นหอมแรง            มากและยังสามารถส่งกลิ่นหอมอบอวลไปได้ไกลอีกด้วย ฤดูกาลออกดอก  พุทธชาดเป็นไม้ที่ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี การปลูก พุทธชาดมีวิธีการปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ มาปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เช่น ขี้ไก่ หรือขี้ค้างคาว ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อยแล้ววางกิ่งปักชำลงกลางหลุม กลบดินให้แน่น

Read More »