สมัครสมาชิก | สิทธิประโยชน์สมาชิก |  ติดต่อโฆษณา | สินค้าโปรโมชั่น หนังสือไม้ประดับ | รับออกแบบและจัดสวนตัวอย่างลูกค้าของเรา |

เมนูหลัก

หมวดพรรณไม้ประดับ

หมวดสินค้าไม้ประดับ
บทความและสาระน่ารู้
สวนสวยและการจัดสวน
แกลอรี่ภาพไม้ประดับ
เว็บบอร์ดไม้ประดับ
ประกาศซื้อ-ขาย ไม้ประดับ
อี-การ์ด ไม้ประดับ
วอลเปเปอร์ไม้ประดับ
บริการไม้ประดับ
     


 
ข้อตกลงการใช้บริการ
 

  ข้อตกลงผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
1. การจัดทำข้อตกลงการใช้บริการ

เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ได้จัดทำข้อตกลงผู้ใช้บริการนี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้บริการ
รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม

2. ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
กฎในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจาก เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามดังนี้
2.1 ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
2.2 ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย,
ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
2.3 ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
2.4 ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
2.5 ท่านจะต้องไม่ส่งจดหมายอันเข้าข่ายการ SpamMail เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง
ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รับจดหมายนั้น
หากมีผู้เสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
2.6 เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. การรับประกันความเสียหายของข้อมูล
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ไม่ขอรับประกันความเสียหายของจดหมาย , ข้อความ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เกิด
จากการให้บริการ ซึ่ง เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริง
ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเอง หรือ เกิดจากการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
ของ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม เอง อย่างไรก็ดี ในสภาวะการทำงานปกติของระบบ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
ขอรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายและปัญหาความปลอดภัยใดๆ

4. การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ มไม้ประดับอทคอม
ทางเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร,
กราฟฟิก,การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่เว็บไซต์จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก
ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล
ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิด
จากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

5. การอัพโหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับคอม
ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว
ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ตลอดไป
โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยเว็บไซต์ สามารถทำการใดๆ
ต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้
ผู้ใช้บริการยอมรับให้ผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวได้ รวมทั้งยอมรับให้ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ
ที่อยู่บนเว็บไซต์ เว็บไซต์ มอไซค์ดอทคอม ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

6. ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการ
ในการใช้บริการต่างๆจากทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือ
เพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆของเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมได้ระบุ และกำหนดไว้ให้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 5 และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ
เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความ
สมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางเว็บไซต์ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความ
คิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทาง เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ด้วย

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม เป็นเพียงสื่อกลางในการนำท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังนั้นเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นๆจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม หากเกิดปัญหาใดๆทั้งทางตรง
และทางอ้อม

10. การใช้ข้อมูลสมาชิก
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม เปิดให้บริการฟรี โดยเรามีความจำเป็น ที่จะต้องหารายได้จากการโฆษณาบ้าง แต่ข้อมูลของ
สมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด ผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกอย่าง
แน่นอน โดยรูปแบบการนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางเราจะจัดส่ง
ถึงสมาชิก ทุกๆเดือน โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

11. การทะเลาะวิวาทและความขัดแย้ง
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม "มิใช่" เวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการทะเลาะวิวาท เพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่ม
บุคคลใดหรือเพื่อกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใด และการนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก ไปใช้เพื่อการกระทำ
ข้างต้นถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ซึ่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ตามกรอบของ
กฏหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. การตักเตือนการกระทำผิด
การตักเตือนกรณีเกิดการกระทำผิดที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ขอสงวนสิทธิที่จะเลือกวิธีการ
ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่นประกาศลงในกระทู้ ที่มีการกระทำผิด หรือส่งจดหมายอีเลคทรอนิกส์ แจ้งเตือนแก่ผู้พิมพ์ข้อความ
หรือประกาศไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บไซต์ภายใน เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ซึ่งถือว่าการตักเตือนได้ถูกประกาศแล้ว
และหากมีความผิดเกิดขึ้นอีกเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรทันที

13. สรุป
เงื่อนไข, ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม นี้กำหนดโดย เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม โดยถือ
เป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย

14. ข้อบ่งใช้
ข้อกำหนดต่างๆนี้ ใช้สำหรับกรณีที่กล่าวมานี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่นใดได้

 

| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | เว็บบอร์ด | สินค้าของเรา| บริการของเรา | สารบัญเว็บไซต์ไทย | ข้อเสนอแนะ | ติดต่อโฆษณา| ทีมงานและที่ปรึกษา |

Copyright © by maipradab.com All rights reserved .
สงวนสิทธิ์ในภาพและข้อความ ตามกฏหมาย การนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ กรุณาขออนุญาตก่อน
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร :(01)8469556
E-mail :webmaster@maipradab.com
ข้อตกลงการใช้บริการ  นโยบายสิทธิส่วนบุคคล