สมัครสมาชิก | สิทธิประโยชน์สมาชิก | ติดต่อโฆษณา | สินค้าโปรโมชั่น หนังสือไม้ประดับ | รับออกแบบและจัดสวนตัวอย่างลูกค้าของเรา |

เมนูหลัก

หมวดพรรณไม้ประดับ

หมวดสินค้าไม้ประดับ
บทความและสาระน่ารู้
สวนสวยและการจัดสวน
แกลอรี่ภาพไม้ประดับ
เว็บบอร์ดไม้ประดับ
ประกาศซื้อ-ขาย ไม้ประดับ
อี-การ์ด ไม้ประดับ
วอลเปเปอร์ไม้ประดับ
บริการไม้ประดับ
      
นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
 

  นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้าและ บริการให้ตรงตามความต้องการ
และความสนใจของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ตามต้องการ
ด้วยการใช้ username และ password ในการเข้าถึงข้อมูลของตัวท่านเอง

2. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านติดต่อกับระบบ (log in) และจะหยุดการจัดเก็บเมื่อท่านออกจากระบบ (log out)
คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมทราบถึงพฤติกรรมของผู้เล่นอินเทอร์เน็ต สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม
เนื่องจากบราวเซอร์แต่ละประเภทจะใช้คุกกี้ที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่จัดเก็บจะส่งผลต่อเนื้อหาในการจัดบริการต่างๆภายใน
เว็บไซต์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของท่านได้อย่างแท้จริง

3. การใช้ข้อมูลสมาชิก

เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมให้บริการแก่ท่านโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจำต้อง
หารายได้จากการโฆษณาโดยเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอโฆษณาสู่สมาชิก อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลของท่านจะยังคงอยู่ในความดูแลของทางเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ผู้โฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
ในส่วนของการนำเสนอโฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำส่งถึงท่านเมื่อท่าน
แจ้งความจำนงค์เท่านั้น โดยท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆได้ทุกเมื่อ

4. การเก็บข้อมูลสมาชิก

เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมเป็นผู้เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่บางกรณีที่จำเป็นต้องนำเสนอ
ข้อมูลท่านต่อผู้อื่น เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะแจ้งให้ท่านพิจารณาว่าจะตกลงยินยอมเผยแพร่ข้อมูลของท่านหรือไม่
ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นที่มีลิ้งค์อยู่บนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม เว็บไซต์แห่งนั้นอาจสามารถ
เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม
แต่อย่างใด

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

5.1 เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุน
ทางธุรกิจ และหากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจร้องขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5.2 เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการ
เปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง - หรือเรียก
ร้องว่าเนื้อหานั้นๆละเมิดสิทธิของผู้อื่น - การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์
ไม้ประดับดอทคอม
5.3 กรณีที่ท่านละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ซึ่งรายละเอียด
เงื่อนไขการให้บริการท่านสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเงื่อนไขการให้บริการ

6. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องใช้ usernameและpassword ท่านจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้า
ถึงข้อมูลของท่านเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดังนั้นท่านจึงควรรับผิดชอบusername และ password
ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และการถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะไม่สอบถาม
password ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง (log out)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่นเนื่องจากไม่มีการรับรองความปลอดภัย อย่างสมบูรณ์ในการส่งผ่าน
ข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมจะรักษาความปลอดภัย ภายในระบบของ
เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอมในการส่งข้อมูลอย่างดีที่สุด

7. เรื่องที่ควรทราบ
ท่านควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวขณะที่กำลังเชื่อมต่อ เช่นในกรณีของห้องสนทนา กระดานสนทนา
แม้กระทั่งข้อมูลภายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างนำข้อมูลของท่านไปใช้และก่อให้เกิด
ความเสียหาย

เว็บไซต์ ไม้ประดับดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | เว็บบอร์ด | สินค้าของเรา| บริการของเรา | สารบัญเว็บเกษตรไทย | ข้อเสนอแนะ | ติดต่อโฆษณา| ทีมงานและที่ปรึกษา |

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
สงวนสิทธิ์ในภาพและข้อความ ตามกฏหมาย การนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ กรุณาขออนุญาตก่อน
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์ไ
ม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  โทร: (01)8469556
E-mail :webmaster@maipradab.com 
ข้อตกลงการใช้บริการ  
 นโยบายสิทธิส่วนบุคคล