สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

กวนอิม

ชื่อสามัญ Ribbon

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena sanderiana

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศคามารูน และคองโก ในทวีปอัฟริกาตอนกลา

ลักษณะทั่วไป

กวนอิมเป็นไม้ที่มีลำต้นมีขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลมก้านใบยาว โคนใบเป็นกาบใบหุ้มรอบลำต้น
ลำต้นมีขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน นิยมตัดลำต้นไปแช่น้ำในแก้วหรือในแจกันจะอยู่ได้นานเพราะสามารถออก
ราก ในน้ำได้ดี ต้นแม่แบบจะมีสีเขียว ใบยาวเก้งก้าง มีพันธุ์ต่างๆ ดังนี้คือ กวนอิมเหลือง กวนอิมเงิน กวน
อิมทอง
และกวนอิมใบสีเทา

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแดดรำไร

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       สูง

น้ำ                                ชอบน้ำแต่ไม่ควรให้แฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้งหรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2 ช้อนชา

                                      ต่อกระถาง ขนาด 8 นิ้ว

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดชำ ตัดยอดแช่น้ำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเท่าไหร่ ส่วนแมลงที่รบกวนได้แก่ เพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด           ใช้ไซกอน (Cygon)อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น