สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เกี่ยวกับเรา

จุดประสงค์

เว็บไซต์ maipradabonline.com จัด ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลและบริการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

และการจัดสวนเพื่อให้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้สนใจจะซื้อและขายหรือเลือกใช้บริการต่างๆเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน เพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายสามารถค้นหาข้อมูลสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อใช้บริการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนในช่องทางออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

เราคือ “สวนบุปผชาติพันธุ์ไม้” ร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงและเพาะ

กล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมามากว่า 10 ปีแล้ว ชึ่งเราตั้งอยู่ที่ 6/1 หมู่ 11 คลอง15

ศูนย์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โครงสร้างขององค์กร

 โดยทีมงาน “www.maipradabonline.com”โดยมีจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งเว็บไซต์

maipradabonline.comขึ้นมาก็เพื่อเป็นการบริการและเพิ่มช่องทางการในการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้

กับกลุ่มเกษตรชาวคลอง15 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ชึ่งเป็นศูนย์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยและมีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย ( 9 กิโลเมตร) แน่นอนว่าลูกค้าทุกท่านจะได้

ไม้ดอกไม้ประดับในราคาที่ถูกและมีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากชื้อจากแหล่งผลิตโดยตรงไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยช่วงแรกนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกับ www.maipradabonline.com จำนวน 6 สวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ www.maipradabonline.com

กรุณาติดต่อ

ทีมงาน maipradabonline.com ฝ่ายอินเตอร์เนตมาร์เก็ตติ้ง

6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120