สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

นกกระทา

ชื่อสามัญ Aluminum plant, Watermelon pilea

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pilea cadierei

ตระกูล URTICACEAE

ถิ่นกำเนิด เวียตนาม

ลักษณะทั่วไป

นกกระทาเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันและลวดลายสะดุดตามีใบและกิ่งมากมาย ใบมีลักษณะกลม
รีสีเขียวเข้ม ด้านบนใบจะมีจุดสีเงินแต้มประอยู่ข้างเส้นใบ ส่วนด้านล่างจะมีสีเขียวอ่อนจางๆ นกกระทา
ถือว่า เป็นพืชคลุมดินที่เราสามารถนำมาปลูกประดับภายในห้องหรือตัวอาคารได้และเป็นพืชทนอยู่ใน
ที่มืดครื้ม ได้พอสมควร นกกระทานี้เมื่อเรานำไปปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางมันจะเจริญเติบโตเร็ว
มากเราต้องหมั่นเด็ดกิ่งอ่อนและกิ่งที่ไม้ได้รูปทรงออกไปบ้างเพื่อที่มันจะได้แตกกิ่งก้านออกมาทำให้เกิด
เป็นทรงพุ่มที่สวยงามน่าชม

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแต่ไม่ต้องการโดยตรงควรมีวัสดุพรางแสงให้

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 25 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูงมาก

น้ำ                                ไม่ต้องให้น้ำมาก แต่ควรให้สม่ำเสมออย่าให้แห้งหรือแฉะ

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน                                                                       
ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดอย่างเจือจางประมาณ 2 ครั้ง / เดือน

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางปีละ 1-2 ครั้ง

การขยายพันธุ์               ปักชำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคที่เป็นสัตรูเท่าไหร่ ส่วนมากจะพบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยอ่อน

การป้องกันกำจัด          ใช้ยามาลาไธออน (malathion) หรือ เดอรีส (derris) ฉีดพ่นทุกๆ 2 สัปดาห์ ในหน้าร้อน