สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ประกายเงิน

ชื่อสามัญ Striped dracaena

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena deremensis “Warneckei”

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกา


ลักษณะทั่วไป

จัดเป็นพันธุ์ไม่ที่สวยงามมาก คือ ใบมีสีเขียว ที่ริมขอบใบจะมีสีขาว และส่วนอื่นๆ ของใบก็จะมีสีขาว
กระจายอยู่ทั่วไป ประกายเงินจะมีใบแคบและยาว ข้อถี่ มีกาบใบหุ้มลำต้นมาก มีความทนทานและ
ง่ายแก่การปลูกเลี้ยง เหมาะที่จะนำไปประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ที่มีร่มรำไร

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแดดรำไร

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       สูง

น้ำ                                ชอบน้ำแต่ไม่ควรให้แฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้งหรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2 ช้อนชา

                                      ต่อกระถาง ขนาด 8 นิ้ว

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดชำ ตัดยอดแช่น้ำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเท่าไหร่ ส่วนแมลงที่รบกวนได้แก่ เพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด           ใช้ไซกอน (Cygon)อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น