สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปาล์มขนนก

ชื่อสามัญ Canary islands date palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix canareinsis

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะคานารี่

ลักษณะทั่วไป

ปาล์มขนนกนี้เป็นปาล์มใบแหลมเล็กเป็นที่รู้จัก และนิยมปลูกกันมานานแล้วในประเทศไทย เพราะมี
รูปร่างทรวดทรงเหมาะที่จะปลูกประดับไว้ตามมุมห้องหรือข้างโต๊ะทำงานในออฟฟิศได้อย่างสบาย เป็น
พืชที่เจริญเติบ โตช้าและทนต่อความร่มเย็นภายในห้องหรืออาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี การปลูกเลี้ยง
จะต้องให้ถูกสายลม และแสงสว่างบ้าง แต่อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่างมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศบ้าง

น้ำ                                ควรให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง การให้น้ำอย่าให้ถึงกับแฉะ

ดินปลูก                        ดินร่วนผสมกับดินเหนียว 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1/2 ส่วน  เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยไม่ต้องบ่อยนัก 2-3 เดือนให้สักครั้งก็ได้

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปีจนกว่าจะโตจนถึงขนาดย้ายลงปลูกในดิน

การขยายพันธุ์               เพาะเมล็ด

โรคและแมลง                เพลี้ยหอย ส่วนโรคไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น (กรณีต้นเล็กก็ควรลดปริมาณลงตามส่วน)