สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปาล์มพัดยุโรป

ชื่อสามัญ European fan palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chamaerops humilis

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน


ลักษณะทั่วไป

ปาล์มพัดยุโรปนี้เป็นปาล์มที่มีขนาดกระทัดรัดอีกพันธุ์หนึ่งที่เหมาะแก่การนำมาประดับไว้ในห้องหับ หรือตาม
มุมต่างๆ ของอาคาร ปกติปาล์มพัดนี้จะสูงประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าได้รับการดูแลรักษาและเอาใจ ใส่อย่างดีอาจ
สูงถึง 2 เมตรก็ได้ ใบของปาล์มพัดจะสีเขียวอมเทานิดๆ ใบจะแผ่ ออกจากก้านใบคล้ายกับพัด ยาวประมาณ 60
ซ.ม. ในฤดูร้อนควรนำไป ตั้งไว้ในที่ๆ อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงแดดส่องถึงบ้าง

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงแดดมากพอสมควร

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นบ้างเล็กน้อย

น้ำ                                ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ดินแห้งเป็นอันขาด

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละ ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางปีละครั้ง

การขยายพันธุ์               ใช้เมล็ด หรือ หน่อ

โรคและแมลง                ได้แก่ ไรแดง เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย ส่วนโรคไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาดูดซึมพวก ไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว บริเวณโคนต้น