สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปาล์มไผ่

ชื่อสามัญ Parlor palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chamaedorea elegans

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก กัวเตมาลา

ลักษณะทั่วไป

ปาล์มไผ่นี้เป็นปาล์มที่มีขนาดเล็กเจริญเติบโตช้านิยมปลูกประดับไว้ตามริมหน้าต่างข้างประตูเมื่อนำมาปลูกไว้
ในอาคารบ้านเรือนจะมีความสูงประมาณ1.20 – 1.50 ม.ใบและก้านใบมีสีเขียวโดยเฉพาะใบมีลักษณะอ่อนช้อย
คล้ายใบไผ่ยาวประมาณ 6 นิ้วและกว้างประมาณ 1 นิ้ว ปาล์มไผ่นี้สามารถประดับไว้ในที่ทึบแสง เป็นเวลานานๆ
และยังสามารถ นำเอาก้านและใบของมันมาใช้ประโยชน์ในการจัดดอกไม้และ ตกแต่งห้องหับได้อีกด้วย

การดูแลรักษา

แสง                             ต้องการแสงสว่าง แต่ไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                      ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 23 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศพอสมควร ถ้าอากาศแห้งแล้งควรฉีดพ่นละอองน้ำให้ 2-3 วัน/ครั้ง

น้ำ                                ต้องการน้ำมากในระยะที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าปลูกในห้องหรือตัวอาคารควรรดน้ำสัปดาห์ละครั้ง

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละ ครั้ง

กระถาง                         ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยอาจเปลี่ยน 2 ปี/ครั้งก็ได้ เพราะเจริญเติบโตช้ามาก ใช้กระถางทรงลึก

การขยายพันธุ์               ใช้เมล็ดเพาะ

โรคและแมลง                ตามปกติจะไม่ค่อยมีแต่ช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งจะมีพวกเพลี้ยหอยและไรแดงบ้าง

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาพวกมาลาไธออน(malathion) ไดอาซินอน(diazinon)ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทุกๆ 10-15วันจนกว่าจะหาย และยังทำให้ใบได้รับความชื้นในหน้าแล้งอีกด้วย