สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พรมเขียว

ชื่อสามัญ Mosaic plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Fittonia verschaffeltei

ตระกูล ACANTHACEA

ถิ่นกำเนิด ประเทศเปรู


ลักษณะทั่วไป

พรมเขียวเป็นพืชคลุมดินที่มีขนาดเล็ก คือมีความสูงไม่เกิน 5-10 ซ.ม. ใบเป็นรูปไข่สีเขียวเข้ม เส้นใบ จะมีสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลือง มองเห็นได้เด่นชัด พรมเขียวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง ใบของมัน
จะแผ่แบน ราบเกือบติดดิน เหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางทรงแบน ซึ่งอาจแขวนหรือตั้งวางไว้บนโต๊ะ
ก็ได้ พรมเขียวนี้ สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดี แม้ในที่ๆ มีแสงน้อยเต็มที ซึ่งพืชชนิดอื่นไม่สามารถเจริญ
เติบโตได้ในหน้าร้อน จะต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ส่วนหน้าหนาวให้ลดปริมาณน้ำลง

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงน้อย

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 13 – 18 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ต้องการความชื้นสูงควรฉีดพ่นละอองน้ำให้อย่างสม่ำเสมอ

น้ำ                                อย่าให้น้ำมาก การให้น้ำให้สังเกตดูความชื้นของดิน

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหลาย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้งแต่ในห้าร้อนซึ่งพรมเขียวเจริญเติบโตได้ดี ควรรดปุ๋ย

                                     เดือนละ 2 ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปี และให้ใช้กระถางแบน

การขยายพันธุ์               ปักชำกิ่งมีใบติด

โรคและแมลง                รากและลำต้นเน่าถ้าให้น้ำมากเกินไปส่วนแมลงไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด            งดให้น้ำ ทำให้บริเวณโคนต้นของพืชที่ติดกับรากแห้งโดยเร็ว และฉีดพ่นด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อรา