สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พลูฉีก

ชื่อสามัญ Ceriman, swiss cheese plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Monstera

ตระกูล ARACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโก กัวแตมาลา


ลักษณะทั่วไป

พลูฉีก เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามแปลกตาอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะของใบจะเว้าลึกเข้ามาเกือบถึงเส้นกลาง
ใบคล้ายกับรอยฉีก ใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมันแวววาว ถ้าเรานำเข้ามาปลูกภายในห้อง พลูฉีกนี้จะสูง ประมาณ
1 เมตร แต่ถ้าปลูกอยู่นอกบ้านจะสูงถึง 3 เมตร และยังออกดอกออกผลได้อีกด้วย โดยส่วนมากแล้วการปลูก
พลูฉีกมักนิยม ทำหลักกาบมะพร้ามเพื่อให้มันยึดเกาะ แต่ต้องหมั่นพรมน้ำอยู่เสมอๆ

พลูที่นิยมปลูก

1.พลูด่าง

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงน้อย

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ชอบความชื้นสูง ดังนั้นหมั่นฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ เพื่อใบจะได้สดชื่นอยู่เสมอ

น้ำ                                ควรให้น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรืออาจตรวจเช็คดินก่อนการให้น้ำทุกครั้งก็ได้

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตอนหรือตัดชำ โดยให้มีใบติดมาด้วย 1 ใบ

โรคและแมลง                ถ้าอากาศแห้งแล้ง จะมีพวกไรแดง ส่วนโรคไม่ค่อยจะมีปัญหา

การป้องกันกำจัด          ปรับอุณหภูมิในห้องให้อากาศมีความชื้น หรืออาจใช้สารเคมีพวกกำมะถันผล อาราไมท์ผง (Aramite 15 % PW) ละลายน้ำฉีดพ่นก็ได้