สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ฟิโลเดนดรอน

ชื่อสามัญ Philodendron

ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron Sp.

ตระกูล ARACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล อเมริกากลาง

ลักษณะทั่วไป

ฟิโลเดนดรอน ในธรรมชาติเป็นพันธุ์ไม้ใบใหญ่สีเขียวสดเป็นมัน เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ๆ ในป่า
เป็นไม้ในร่มที่โดนแดดจัดไม่ได้ เมื่อนำมาเลี้ยงจะพบว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่แข็งแรง ปลูกเลี้ยงได้ง่าย
ไม่ค่อยจะมีปัญหา มากนัก ด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกับพวกพลูแฉก และพลูด่างจึงทำให้เกิด
ความสับสนและแยกไม่ออกใน บางครั้ง การปลูกฟิโลเดนดรอน ควรใช้กาบมะพร้าวหุ้มกับไม้ปัก
ไว้ในกระถาง และพรมน้ำให้ชื้น เพื่อให้มันได้ยึดเกาะ และถ้าต้องการให้ฟิโลแดนดรอนแตกกิ่ง
ก้านสาขามากๆ ก็ควรหมั่นเด็ดยอดตั้งแต่ ตอนที่มันยังเล็กๆ อยู่

การดูแลรักษา

แสง                              ไม่ชอบแสงโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ชอบความชื้นสูง

น้ำ                                ควรให้น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         การเปลี่ยนกระถางให้ดูความเหมาะสมของทรงต้นด้วย

การขยายพันธุ์               เพาะเมล็ด ตัดชำ

โรคและแมลง                ได้แก่เพลี้ย รากเน่า

การป้องกันกำจัด           เพลี้ยใช้ยามาลาไธออน (Malathion) หรือ ไดอาซินอน (Diazinon) ส่วนรากเน่าต้องงดการให้น้ำ และใช้ยาไทแรม 75 ผสมน้ำรด