สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ม้าลาย

ชื่อสามัญ –

ชื่อวิทยาศาสตร์ Haworthia reinwardtii

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

โดยหลักความจริงแล้วม้าลายนี้เราจะเรียกว่าเป็นว่านหางจระเข้อีกพันธุ์หนึ่ง ก็น่าจะได้เพราะลักษณะ
ลำต้นและใบคล้ายว่านหางจระเข้มากแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือ สีของใบเท่านั้น ม้าลายใบจะมีสีเขียวเข้ม
และจะมีสีขาว พาดตามขวางเป็นลักษณะของข้ออยู่ด้านหลังใบ ใบมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยาวประมาณ
1 – 2 นิ้ว กว้างประมาณ 1/2 นิ้ว ม้าลายเป็นพืชที่ต้องการอากาศอบอุ่นเหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในอาการบ้าน
เรือนโดยอาจวางไว้ที่ชื้น หรือข้างหน้าต่าง ที่แสงสว่างส่องถึงแต่ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส แต่ไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศน้อยมาก

น้ำ                                เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก แต่ควรระวังอย่าให้วัสดุปลูกแห้ง

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย

กระถาง                         ใช้กระถางขนาดเล็กจะเปลี่ยนกระถางก็ต่อเมื่อมันแตกหน่อออกมาจนแน่น

การขยายพันธุ์               ตัดแยกเอาต้นอ่อนที่เกิดใหม่

โรคและแมลง                โรคเน่าสาเหตุจากการให้น้ำมากเกินไป ส่วนแมลงได้แก่ เพลี้ยหอย
                                      

การป้องกันกำจัด          โรคเน่าสาเหตุมาจากเชื้อรา การแก้ไขจะต้องงดให้น้ำทันทีแล้วให้ยากำจัดเชื้อราพวกแคปแทน (captan) หรือมาแนบ (manab) ส่วนเพลี้ยหอย ก็ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออน(malathion) หรือจะใช้ไดอาซินอน (diazinon) ทุกๆ 15 วัน จนกว่าจะหมด