สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ยางใบซอ

ชื่อสามัญ Fiddle – leaved fig

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus lyrata

ตระกูล MORACEAE

ถิ่นกำเนิด ทางตะวันตกของอัฟริกา


ลักษณะทั่วไป

ยางใบซอนี้เป็นไม้ตระกูลเดียวกันกับยางอินเดีย แผ่นใบมีขนาดใหญ่มาก ยาวประมาณ 40 ซ.ม. และกว้าง
ประมาณ 22 ซ.ม. มีสีเขียวเข้มเปป็นมันแวววาว ขอบใบหยัก ถ้าปลูกในกระถางทางลึกจะสูงได้ประมาณ 1.50
เมตร ชอบห้องที่อบอุ่น เหมาะที่จะปลูกในอาคารสำนักงาน ถ้าต้องการให้ใบมีความมันแวววาวสดใสอยู่ตลอด
เวลา ควรหมั่นเอาฟองน้ำซุบน้ำพอให้เปียก เช็ดฝุ่นที่ใบอยู่เสมอๆ

ต้นยางที่นิยมปลูก

1.ยางอินเดีย

2.ยางด่าง

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่าง และทนแสงแดดได้บ้าง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศบ้าง

น้ำ                                อย่าปล่อยให้ดินปลูกแห้งควรหมั่นเช็ดอยู่ตลอดเวลา

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษไใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยผสมน้ำรดในปริมาณที่เจือจางประมาณ 1 – 2 เดือน / ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางปีเว้นปี

การขยายพันธุ์               ตอน ตัดชำ

โรคและแมลง                ถ้าอาการแห้งแล้ง จะมีไรแดง และเพลี้ยหอย ส่วนโรคไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          การฉีดพ่นด้วย มาลาไธออน (malathion) หรือ ไดอาชินอน (diazinon) ตามที่ฉลากระบุไว้