สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ลิ้น

ชื่อสามัญ –

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gasteria maculata

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

ลิ้นเป็นไม้ประดับประเภทใบอวบน้ำ ใบมีสีเขียวอ่อนและเขียวเข้มแซมกันอยู่ ใบจะมีการจัดเรียงอยู่แค่ 2 แถว
เท่านั้นโดยจะแตกออกมาจากลำต้น ลิ้นเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่าย ทนทาน ไม่ต้องกานน้ำมาก และด้วยใบอันอวบ
น้ำของมันจึงทำให้มันทนการขาดน้ำได้นานเกือบครึ่งปี ลิ้นเป็นไม้ประดับที่เหมาะแก่การนำมาประดับตกแต่งภาย
ใน อาคารสำนักงานแต่จะต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอ โดยอาจตั้งไว้ใกล้ๆ หน้าต่างหรืออาจจะใช้แสงไฟฟ้าแทน
ก็ได้ ลิ้นสามารถที่จะทนอยู่ได้แม้ในห้องที่มีอากาศแห้งแล้งหรือมีความชื้นน้อย

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นน้อย

น้ำ                                ต้องน้ำน้อยแต่ต้องการสม่ำเสมอทุกวัน การรดน้ำนั้นอาจจะรดทุกวันก็ได้แต่รดทีละน้อยๆ และพยายามอย่ารดน้ำลงไปขังในระหว่างกลีบใบ เพราะจะก่อให้เกิดการเน่าเปี่อยได้

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดแยกหน่อ เพาะเมล็ด

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรครบกวน พบแต่แมลงจำพวกเพลี้ย
                                      

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น