สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สนคริสต์มาส

ชื่อสามัญ Buddhist pine, japanese yew

ชื่อวิทยาศาสตร์ Podocarpus macrophyllus

ตระกูล PODOCARPACEAE

ถิ่นกำเนิด จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน

ลักษณะทั่วไป

สนคริสต์มาสนี้มีใบเรียวเล็กเป็นมันเลื่อม ที่ปลายในจะมีสีเขียวอมเหลืองนิดๆ การที่มีกิ่งก้านเล็กเลยทำให้
สนคริสต์มาสดูบอบบางไม่แข็งแรง เมื่อนำเข้ามาปลูกในร่มจะปลูกได้สูงเต็มที่ประมาณ 2 เมตรเท่านั้นการ
ปลูก ประดับนั้น ถ้าต้องการให้มันแตกพุ่มควรหมั่นตัดยอดบ่อยๆ สนคริสต์มาสชอบห้องที่มีอากาศอบอุ่นและ
มีความชื้นสูง ในห้าร้อนควรฉีดพ่นละอองน้ำให้มันทุกๆ วัน

ต้นสนที่นิยมปลูก

1.สนฉัตร

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสง แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง

น้ำ                                ให้น้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง หรืออาจตรวจดูหน้าดินว่าแห้งพอที่จะให้น้ำได้หรือยัง

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยน้ำทุกๆ เดือน โดยให้ในปริมาณที่เจือจาง

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดชำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคและแมลง จะมีก็แต่การให้น้ำมากเกินไป ดังนั้นผู้ปลูกเลี้ยงควรระวังเรื่องการให้น้ำด้วย