สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สับปะรดเทศ

ชื่อสามัญ Earth star

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptanthus

ตระกูล BROMELIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล

ลักษณะทั่วไป

สับปะรดเทศหรือสัปปะรดสีนี้เป็นไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งแผ่ออกไปรอบๆ ข้าง บนใบเหล่านั้นจะมี
ลวดลายและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิด นอกจากนั้นสับปะรดเทศยังมีดอกที่สวยงาม
อีกด้วย สับปะรดเทศเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า และจะงอกต้นเล็กๆ ออกมารอบๆข้างสามารถตัดแยกไปปลูก
เป็นต้นใหม่ได้ สับปะรดเทศสามารถทนทานอยู่ได้ทั้งในที่มีแสงมากและแสงน้อยแต่ถ้าได้รับแสงมากจะทำ
ให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น นอกจากนี้สับปะรดธรรมดาก็เป็นที่นิยมในการลูกให้เป็นไม้ประดับอีกด้วย

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแต่ทนแสงแดดจัดไม่ได้

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ปานกลาง

น้ำ                                ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย

ดินปลูก                         ดินร่วนปนทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         นานๆ จึงจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้ ส่วนมากจะเปลี่ยนเฉพาะช่วงขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์               แยกต้นอ่อน

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคแลแมลงรบกวน
                                      

การป้องกันกำจัด          –