สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สายกนก

ชื่อสามัญ Candle plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plectranthus coleoides

ตระกูล LABIATAE

ถิ่นกำเนิด –

ลักษณะทั่วไป

สายกนกนี้เป็นไม้ประดับในตระกูลใกล้เคียงกับฤาษีผสม เป็นไม้ที่เลื้อยได้ ใบมีสีเขียวเข้ม
และมีเส้นลายสีขาวครีมอยู่ตามขอบใบ ขอบใบหยัก ลักษณะของใบคล้ายกับรูปหัวใจ ยาวประ
มาณ 3 นิ้ว ใบอ่อนของสายกนกจะมีสีงดงามกว่าใบแก่ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ใบอ่อนแตก
ออกมาเป็นพุ่มควรหมั่น เด็ดยอดใบแก่ทิ้งเสียบ้าง ถ้านำมาประดับภายในบ้าน ควรใส่กระถาง
แขวนเพื่อให้ใบห้อยย้อยมองดูสวยงามยิ่งนัก

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงแดดโดยตรง ประมาณวันละ 2-4 ชม.

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 21 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศพอสมควร

น้ำ                                ควรให้น้ำอย่างอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้วัสดุปลูกแห้ง

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำเจือจางรดเดือนละ 2 ครั้ง

กระถาง                         ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ เมื่อเลี้ยงไปได้ 2 – 3 ปี อาจโยนทิ้งเลยก็ได้

การขยายพันธุ์               ต้องชำโดยตัดส่วนยอดออกมาราว 1 คืบ จะชำในดินหรือจะแช่น้ำไว้ในแก้วหรือแจกัน จนออกรากแล้วถึงนำไปปลูกก็ได้

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบเท่าไหร่
                                      

การป้องกันกำจัด          –