สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สาวน้อยประแป้ง

ชื่อสามัญ Dumb cane

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia

ตระกูล ARACEAE

ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

สาวน้อยประแป้ง เป็นไม้ประดับที่มีใบใหญ่สวยงามไปด้วยลวดลายและค่อนข้างหนา ก้านใบหนา ใบมีตั้ง
แต่สีเขียวอ่อน เขียวแก่ และสีเหลืองครีม มีลายแต้มประปรายอยู่ตามใบ พันธุ์ไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี
ในที่ร่ม ชอบอากาศอบอุ่น และความชื้นสูง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตในห้องปรับอากาศ
ที่มีความเย็น หรือในสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย แม้บางครั้งบางคราว
เจ้าของอาจ จะปล่อย ปละละเลยไปบ้างก็ตาม การที่จะนำสาวน้อยประแป้งเข้ามาตั้งประดับภายในห้องนั้นระ
ยะแรกต้องตั้งเอาไว้ให้มัน เคยชินกับสภาพภายในบริเวณบ้านก่อนสัก 6 – 7 วัน จึงเอาเข้าในห้องเพื่อที่มัน
จะได้เจริญเติบโตต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

การดูแลรักษา

แสง                              ไม่ชอบแสงโดยตรง ควรใช้วัสดุพรางแสง เพื่อลดความเข็มของแสงบ้าง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง

น้ำ                                อย่ารดน้ำมากเกินไปจนแฉะ เพราะอาจทำให้เกิดกานเน่าได้ควรรดแต่น้อยแต่รดให้บ่อยครั้ง และในห้านหนาวควรลดการให้น้ำลงเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราได้

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 1 -2 ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดลำต้นปักชำ โดยให้ตัดต่ำกว่ายอดลงมาประมาณ 1 ฟุต

โรคและแมลง                โรคโคนเน่า ส่วนแมลงไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          งดการให้น้ำทันที แล้วทำให้ดินปลูกแห้ง ให้ยากำจัดเชื้อราพวกแคปแทน (captan)
                                      มาแนบ (Maneb) หรือ ไซแนบ (Zineb)