สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หนวดปลาหมึก

ชื่อสามัญ Umbrella tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera actinophylla

ตระกูล ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศควีนแลนด์ ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย


ลักษณะทั่วไป

หนวดปลาหมึกจัดเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร เจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน หนวดปลาหมึก มีหลายชนิด
มีทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะเหมือนกัน คือใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบ ประมาณ
7 – 15 ใบ ซึ่งจะกางออกคล้ายกับนิ้วของคน หนวดปลาหมึกเจริญได้ดีในห้อง ที่มีความอบอุ่น มีการเจริญ เติบโต
ที่สม่ำเสมอ เมื่อปลูกไปนาน หนวดปลาหมึกจะมีลำต้นที่สูง ถ้าต้องการให้มันแตกกิ่งก้านสาขา ควรตัดยอดมันออก

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 24- 27 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นมากในขณะที่ต้นยังเล็ก

น้ำ                                ควรให้น้ำแต่น้อย แต่ให้บ่อยๆ ครั้งโดยจับดินในกระถางดู ถ้าแห้งควรให้น้ำ

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 2 ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี

การขยายพันธุ์               โดยการตัดชำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรง แมลงได้แก่ เพลี้ยต่างๆ

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น