สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เงินไหลมา

ชื่อสามัญ Tricolor Nephthytis

ชื่อวิทยาศาสตร์ Syngonium podophyllum

ตระกูล ARACEAE

ถิ่นกำเนิด –

ลักษณะทั่วไป

เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาว ลำต้นมีความยาวประมาณ 10-20 เมตร มีลำต้นกลมสีเขียว ผิดลำต้นเกลี้ยงเป็นข้อห่าง ๆ และมีรากออกตามข้อลำต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบ ส่วนปลายใบเรียวแหลม พื้นใบมีสีเขียว และมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณลยเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอน

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความร่ำรวย เพราะเงินไหลมาเป็นไม้มงคลนาม สามารถทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย จึงทำให้เกิดความมั่งมี และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสรร สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงิน

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การปลูก มี 2 วิธี

1. การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10-16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก : แกลบ : ขุยมะพร้าว :
   ดินร่วน อัตรา 1 : 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก เมื่อปลูกแล้วให้ใช้ไม้หลักปักไว้ตรงกลางกระถางเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของราก
   และควรเป็นไม้หลักที่หุ้มด้วยกาบมะพร้าวจะเหมาะสมอย่างยิ่งหลังจากนั้นควรจัดแต่งทรงพุ่มและให้ปุ๋ยสม่ำเสมอและควรเปลี่ยน
   กระถาง เมื่อมีอายุประมาณ 2-3 ปี เพราะการขยายของรากอัดกันแน่นเกินไป ภายในกระถางหรือตามความเหมาะสมของทรงพุ่ม

2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกในแปลงปลูกมักปลูกตามบริเวณรอบโคนไม้อื่น
   หรือทำร้านเพื่อให้รากยึดเกาะ และเลื่อยขึ้นได้ การเตรียมดินปลูกเหมือนกับปลูกพันธุ์ไม้อื่น ๆ ทั่วไป ขนาดหลุมปลูกประมาณ
   20 x 20 x 20 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา1;1ผสมดินปลูกถ้าปลูกเป็นกลุ่มเพื่อตกแต่งบริเวณสวนต้องทำให้
   พุ่มเตี้ย ควรตัดยอดออกบ้างพอเหมาะสม หรือให้เลื้อยไปตามพื้นดินก็ได้