สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เตยหอม

ชื่อสามัญ Screw pine

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus Odorus Ridl

ตระกูล PANDANACEAE

ถิ่นกำเนิด โพลินีเซีย


ลักษณะทั่วไป

เตยหอมนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพราะนำมาใช้ประโยชน์สารพัดอย่าง ส่วนมากแล้วเตยหอมจะปลูกอยู่
ภายนอกบริเวณอาคาร เพราะเป็นพืชที่ชอบแสงและชอบน้ำมาก และเมื่อปลูกไปสักระยะหนึ่ง ตามลำต้นของ
เตยหอมก็จะเกิดรากอากาศขึ้นมาเพื่อดูดความชื้นจากอากาศ ในบ้านเรายังไม่ค่อยมีใครนำมาประดับภายใน
บ้านมากนัก ถ้านำเตยหอมมาปลูกประดับภายในบ้าน ควรจะให้ได้ดับแสงสว่างอย่างเพียงพอ แม้จะไม่ได้รับ
แสงแดดก็ใช้แสงจากไฟฟ้าแทนได้

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศมาก ควรจะมีถาดใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ๆ เสมอ

น้ำ                                สามารถรดน้ำได้ตามสบาย

ดินปลูก                        ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกๆ ปี

การขยายพันธุ์               ตัดแยกหน่อที่แตกออกมาจากลำต้น

โรคและแมลง                ทนต่อโรคและแมลง