สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เป็ปเปอร์โรเมีย

ชื่อสามัญ Pepperomia emerald ripple

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pepperomis sp.

ตระกูล PIPERACEAE

ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

เป็ปเปอร์โรเมีย เป็นพืชที่มีมากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับในร่ม เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กขึ้น
หนาแน่นเป็นกอ มีใบค่อยข้างหนาและเป็นมันเงา มีสีต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นสีเรียบๆ ไม่ค่อยฉูดฉาดรูปใบ
ส่วนมากไม่มีแฉกหรือรอยเว้าขอบใบเรียบดอกมีลักษณะคล้ายดอกพริกเป็ปเปอร์โรเมียเป็นไม้ที่ชอบความ
ชุ่มชื้นและ แสงสว่าง ถ้าปลูกประดับไว้ในมุมที่แสงสว่างไม่พอจะทำให้ใบมีสีซีดไม่สวย

การดูแลรักษา

แสง                              ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ถ้าปลูกอยู่ในห้องที่บรรยากาศแห้งแล้ง ต้องหมั่นฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ

น้ำ                                ต้องการน้ำน้อย แต่ต้องคอยตรวจเช็คดินอย่าให้ดินแห้ง

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำเจือจางรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางเฉพาะต้นที่ยังเล็กอยู่เท่านั้น

การขยายพันธุ์               ปักชำกิ่ง ใบ ลำต้น แยกกอ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรค ส่วนมากที่พบได้แก่ เพลี้ยหอยและไรแดง

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาดูดซึมจะสะดวกกว่า โดยใช้ยาไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว