สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เฟิร์นข้าหลวงหรือข้าหลวงหลังลาย

ชื่อสามัญ Bird’s nest fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus

ตระกูล POLYPODIACEAE

ถิ่นกำเนิด เกิดอยู่ทั่วไปในแถบที่มีอากาศร้อน และอบอุ่น เช่น เอเซีย ออสเตรเลีย


ลักษณะทั่วไป

เฟิร์นข้าหลวงชนิดนี้ ฝรั่งแรียกว่า “Bird’s nest fern” เฟิร์นรังนกชอบอาศัยอยู่ตามคาคบ ไม้ใหญ่ในเขต อบอุ่นที่มีความ
ชื้นสูงถือว่าเป็นลักษณะของกาฝากใบของเฟิร์นข้าหลวง จะมีสีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ก้านใบจะมีสีน้ำตาล
เข้ม การเรียงตัวของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักได้ง่ายแต่พอ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีความเหนียวและหนามาก เมื่อนำมาปลูกภายในอาคารบ้าน เรือนจะต้องคอยทำความ
สะอาดเช็ดถูสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกจากใบบ้างเดือนละครั้งก็ยังดี เฟิร์นข้าหลวงเป็นพืชที่ชอบความชื้นสูงถ้า
อากาศแห้งแล้งควรฉีดสเปรย์ให้ใบของมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพราะการฉีดละอองน้ำจะทำให้ใบของมันสดชื่น
อยู่ตลอด

เฟิร์นที่นิยมปลูก

1.เฟิร์นเขากวาง

2.เฟิร์นตีนตะขาบ

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบอยู่ในร่มและแดดส่องถึงได้บ้างเล็กน้อย

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง

น้ำ                                ในระยะแรกของการเจริญเติบโตต้องให้น้ำอย่างเต็มที่ และลดปริมาณลงในฤดูหนาว ปกติก็ควรจะให้ 2 วันต่อครั้ง

ดินปลูก                        ดินร่วน 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน(ควรใช้ปุ๋ยเก่าๆ ค้างปี เศษอิฐหัก 1 ส่วน ปูนขาว 1/2 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรละลายปุ๋ยผสมน้ำรดเดือนละครั้งถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตในช่วงแรกก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 16 – 16 – 16 ละลายน้ำรดเดือนละ 2 ครั้ง

กระถาง                         ควรกระถางปากกว้าง แต่ไม่จำเป็นต้องลึกนัก

การขยายพันธุ์               แยกกอ เพราะโดยใช้สปอร์ (spore)

โรคและแมลง                มด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ส่วนโรคไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด          มด โรยด้วยยาผงคลอเดนไปที่รัง หรือทางเดิน เพลี้ยอ่อน ใช้ยาเซวินผล 1/2 ช้อนชา ละลายน้ำ 1 แกลลอน ฉีดพ่นให้ทั่ว เพลี้ยไฟ ใช้เช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อน