สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เฟิร์นตีนตะขาบ

ชื่อสามัญ Sword ferna

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepis exaltata

ตระกูล DAVALLIACEAE

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนชื้นของประเทศอเมริกา


ลักษณะทั่วไป

 เฟิร์นตีนตะขาบนี้เป็นเฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีก้านใบยาวบางครั้งอาจยาวถึง 1 เมตร เลยก็มีใบมีสี
เขียวสดใสก้านใบมีสีน้ำตาลเฟิร์นตีนตะขาบนี้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก ชอบอยู่ในห้องที่มีความ อบอุ่น
อากาศมีความชื้นสูง ถ้าอยู่ในที่ๆ ร้อนจัดอากาศแห้งแล้ง มักจะทำให้เกิดอาการใบร่วงด้วยขนาดที่ค่อนข้าง
ใหญ่นี้สามารถที่จะนำไปตั้งในสำนักงานหรืออาคาร เพื่อกำหนดแนวทางสัญจรได้อย่างสบาย หนำซ้ำยังก่อ
ให้ เกิดความสวยงามเพลินตาเพลินใจอีกต่างหาก

เฟิร์นที่นิยมปลูก

1.เฟิร์นเขากวาง

2.เฟิร์นข้าหลวง

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่าง แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ปานกลาง

น้ำ                                ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย

ดินปลูก                         ดินร่วนปนทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         นานๆ จึงจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้ ส่วนมากจะเปลี่ยนเฉพาะช่วงขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์               แยกต้นอ่อน

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคแลแมลงรบกวน
                                      

การป้องกันกำจัด          –