สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เฟิร์นเขากวางหรือชายผ้าสีดา

ชื่อสามัญ Elk’s horn fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ Platycerium bifurcatum

ตระกูล POLYPODIACEAE

ถิ่นกำเนิด เขตอบอุ่นของออสเตรเลีย ปาปัวนิวกีนี

ลักษณะทั่วไป

เฟิร์นเขากวาง หรือชายผ้าสีดา นี้เป็นเฟิร์นที่มีความสวยงามแปลกตามาก เพราะรูปร่างลักษณะของใบที่เหมือนกับเขากวางใบ
ของเฟิร์น์ชนิดนี้มีสีเขียวเป็นมันเลื่อม ในธรรมชาติพืชชนิดนี้เป็นกาฝากชอบอาศัยอยู่ตามคบไม้ใหญ่เฟิร์น
ชนิดนี้ไม่เหมาะสมเลยที่จะนำมาปลูกเลี้ยงในกระถางตั้งพื้น ควรปลูกเลี้ยงในกระถางแขวน ให้ใบห้อยย้อย
ลงมาจะสวยกว่า หรืออาจจะผูกติดกับท่อนไม้ผุๆ สักท่อนแล้วแขวนเอาไว้ก็ได้ ชายผ้าสีดาหรือเฟิร์นเขากวาง
นี้เหมาะ ที่จะนำมาประดับประดาในห้องนั่นเล่น หรือตามระเบียงบ้านก็ได้ เฟิร์นชนิดนี้ทนทานอยู่ในห้องที่
แห้งแล้งได้ ถ้าการให้ใบสวยงามต้องหมั่นฉีดพ่นน้ำให้อยู่บ่อยๆ

เฟิร์นที่นิยมปลูก

1.เฟิร์นตีนตะขาบ

2.เฟิร์นข้าหลวง

การดูแลรักษ

แสง                              อย่าให้ถูกแสงแดดจัดๆ

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ควรฉีดพ่นน้ำให้ใบ 2-3 วัน/ครั้ง

น้ำ                                การให้น้ำเฟิร์นชนิดนี้จะใช้วิธียกกระถางหรือท่อนไม้ที่ใช้ยึดต้นเฟิร์นจุ่มลงไปในน้ำแล้วแช่เอาไว้สัก ประมาณ 3 นาที

ดินปลูก                        เฟิร์นชนิดนี้ไม่นิยมใช้ดินปลูก แต่จะใช้เศษไม้ที่ผุๆ พังๆอยู่ตามหนองน้ำหรืออาจใช้ถ่านหุงข้าวผสมกับเศษอิฐหักเพื่อให้มีความสามารถอุ้มน้ำได้ดี และน้ำไม่ขัง

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำราดรดไปที่กระถางหรือท่อนไม้หลังจากการให้น้ำ

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งก็ได้

การขยายพันธุ์               แยกลำต้นอ่อนที่แตกออกมาจากส่วนของราก และเพาะจากสปอร์

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรค ส่วนมากจะพบแมลงพวกเพลี้ย

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาพวกมาลาไธออน (malathion) ไดอาซินอน (diazinon) ฉีดพ่นตามอัตราที่แนะนำในฉลาก