สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เล็บครุฑช่อสะเดา

ชื่อสามัญ False aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dizygotheca elegantissima

ตระกูล ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด แถบร้อนของอัฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิก

ลักษณะทั่วไป

เล็บครุฑชนิดนี้ มีใบประกอบชนิดที่มีใบย่อยออกมาจากจุดเดียวกัน มีใบย่อยประมาณ 8 – 11 ใบ กว้าง 1-3 ซ.ม.
และยาวประมาณ 15 – 20 ซ.ม. ใบมีสีเขียวเข้มอมน้ำตาล ที่ขอบใบจะมีรอยหยักไม่ลึกนัก ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็น
พุ่มโปร่ง สูงประมาณ 1 – 2 เมตร กิ่งก้านและลำต้นจะมีสีน้ำตาลเข้ม เล็บคุรฑช่อสะเดานี้ เหมาะที่จะตั้งประดับไว้ใน
ห้องหรือตามอาคารสถานที่เป็นอย่างยิ่ง

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงสว่างมาก แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศสูงมาก ถ้าวันไหนอากาศแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ

น้ำ                                ควรให้น้ำแต่พอเหมาะอย่างให้ถึงกับแฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ในระยะที่กำลังเจริญเติบโต ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดทุกๆ 15 วัน

กระถาง                         2-3 ค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่

การขยายพันธุ์               โดยการตัดชำ

โรคและแมลง                ยังไม่มีโรคที่ก่อปัญหากับเล็บครุฑนักจะมีก็จะเป็นพวกแมลงกับเพลี้ย ได้แก่ เพลี้ยอ่อน
                                      เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ที่ชอบมารบกวนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 2 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น