สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เศรษฐีเรือนใน

ชื่อสามัญ Spider plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ CHlorophytum comosum

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้

ลักษณะทั่วไป

เศรษฐีเรือนในเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในกระถางแขวนกันมากใบมีลักษณะคล้ายใบหญ้า บริเวณขอบ ใบจะมีสีเขียวยาวตลอด ส่วนกลางใบจะมีสีขาวครีม ใบมีความยาวประมาณ 15 – 30 ซม. โค้งงอลงด้านล่างเมื่อเลี้ยงไป สักระยะหนึ่งมันจะแตกกิ่งมีต้นอ่อนเล็กๆ อยู่ตรงส่วนปลายของกิ่งเป็นกระจุกดูน่ารัก บางคนเรียกว่าต้นแมงมุม และมีบางคนเรียกมันว่าต้นเรือบิน เนื่องจากเวลามีลมพัดมันจะกวัดแกว่งไปมาเหือนเครื่องบินลอยอยู่ในอากาศ ต้นอ่อนที่แตกออกมานี้จะเกิดรากอย่างรวดเร็ว เราสามารถตัดเอาต้นอ่อน เหล่านี้ไปปลูกให้เจริญเติบโต เป็นต้นใหม่ได้อย่างง่ายดาย

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่าง แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นต่ำ

น้ำ                                รดน้ำแต่พอควร อาทิตย์ละครั้งก็พอ ดดยตรวจดูผิวหน้าของดินปลูกก็ได้

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน เศษอิฐละเอียด 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรด 2 เดือน / ครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางปีละครั้ง

การขยายพันธุ์               ตัดแยกต้นอ่อน

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาโรคและแมลงนัก จะมีก็แต่เพลี้ยเป็นส่วนใหญ่

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วกระถาง