สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แก้วหน้าม้า

ชื่อสามัญ Candelabra

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloecasia

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

แก้วหน้าม้าเป็นพืชจำพวกว่านหรือบอน ใบมีลักษณะหยักไปมาดูคล้ายรูกริช และมีสีสันสะดุดตามาก
ผิวใบด้านบนจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันระยับ เส้นใบจะมีสีขาวอมเขียวนูนเด่นเห็นชัดเจนมาก ส่วนผิว
ในด้าน ล่างจะมีสีม่วงเข้มและยาวประมาณ 50 ซม. แก้วหน้าม้าเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม และมีความ
ชื้นสูง ชอบแสงสว่าง แต่ไม่ชอบแสงแดด เหมาะแก่การนำมาประดับตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่าง แต่ไม่ชอบแสงแดด

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส และไม่ควรให้อยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ถ้าปลูกเลี้ยงอยู่ในห้องที่อากาศร้อนและอบอ้าว ควรฉีดละอองน้ำให้ทุกวัน

น้ำ                                ในระยะที่กำลังเจริญเติบโตควรให้น้ำอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นการให้น้ำต้องดูที่ดินด้วยว่านดินแห้งพอจะให้น้ำได้หรือยัง

ดินปลูก                         ดินร่วน 6 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ทราย 4 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี ใช้กระถางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว

การขยายพันธุ์               ตัดแยกหน่อ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีโรครบกวน พบแต่แมลงจำพวกเพลี้ย
                                      

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น