สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แววมยุรา

ชื่อสามัญ Prayer plant. Rabbits tracks

ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta

ตระกูล MARANTACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล

ลักษณะทั่วไป

 แววมยุรานี้เป็นไม้ประดับตระกูลเดียวกันกับคล้า แต่การปลูกเลี้ยงง่ายกว่ามาก ด้วยลักษณะของใบที่มีสีสัน
และลวดลายที่งดงามดูคล้ายกับลายของหางนกยูง จึงได้ชื่อภาษาไทยว่า “แววมยุรา” ฝรั่งเรียกว่าต้น “พนมมือ”
เพราะว่าในตอนใกล้ค่ำไม้พันธุ์นี้จะกระดกใบตั้งขึ้นเหมือนกับการพนมมือสวดมนต์ไป จนถึงรุ่งเช้าใบถึงจะคลี่
ออกตามเดิม แววมยุราเป็นไม้เลื้อยกึ่งคลุมดินที่มีความอดทนและเจริญเติบโตง่ายสามารถปลูกได้ดีในทุกสภาวะ
ของห้อง แต่ก็ยังต้องการห้องที่มีความชื้นสูงพอสมควร แววมยุรานี้นิยมปลูกใส่กระถางแขวนเพื่อให้ห้อยย้อยลง
มาแล ดูสวยงามยิ่ง

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงปานกลางแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ถ้าอาการแห้งแล้งมาก ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้ทุกวันและควรหลีกเลี่ยงน้ำที่จะทำให้เกิดรอยด่างเมื่อน้ำแห้งแล้ว

น้ำ                                ต้องการน้ำมาก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

ดินปลูก                        ดินปลูกควรจะอมความชื้นได้บ้าง โดยใช้ดินเหนียวทำอิฐผสมดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่าผสมกับเศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุก 2 ปี (ควรให้กระถางพลาสติกจะเก็บความชื้นได้ดีกว่า)

การขยายพันธุ์               ตัดชำ

โรคและแมลง                ไรแดงจะพบในบางฤดู ส่วนโรคไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่

การป้องกันกำจัด          ไรแดงจะระบาดมากในฤดูร้อน การฉีดพ่นละอองน้ำให้กับใบพอจะช่วยได้บ้างแต่ถ้า ระบาดหนักก็ฉีดพ่นด้วย มาลาไธออน (malathion) หรือ ไดอาชินอน (diazinon) ทุกๆ 2 สัปดาห์