สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

โปร่งฟ้า

ชื่อสามัญ Asparagus fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus setaceus

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

โปร่งฟ้าเป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันดีในบ้านเรา เพราะใช้ประดับรวมกับดอกไม้ไหว้พระ และประดับในงาน
พิธีต่างๆ โปร่งฟ้าสามารถนำมาประดับในบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงมากนัก ลักษณะ
ของ ลำต้นและใบมีความอ่อนช้อยงดงามยิ่งนัก ถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตเต็มที่บางต้นอาจสูงถึง 3 เมตร
เลยทีเดียว

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงน้อยมาก

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง ถ้าอากาศแห้งแล้งควรใช้สเปรย์พ่นไปที่ใบ 2 – 3 วัน ต่อครั้ง

น้ำ                                ต้องน้ำมาก ถ้ามีเวลาควรรดน้ำให้ทุกวัน

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ควรใช้กระถางทรงตื้นก็ได้เพราะโปร่งฟ้ามีระบบรากไม่ลึก แต่จะแผ่กระจาย ออกไปตามแนวระดับ เปลี่ยนกระถางปีละครั้ง

การขยายพันธุ์               แยกเอาเหง้ามาปลูก

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค แมลงได้แก่ ไรและเพลี้ย
                                      

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาดูดซึม ไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น