สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ไผ่ดำหรือไผ่ฟิลิปปินส์

ชื่อสามัญ Gold dust

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena surculosa

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศคองโก ทวีปอัฟริกา

ลักษณะทั่วไป

ไผ่ดำมีใบค่อนข้างป้อมมากกว่า Dracaena ชนิดอื่นๆ ใบมีสีเขียวเข้มใบอ่อนมีจุดประสีเขียวอ่อน อยู่ประปรายแต่พอใบแก่ขึ้นจุดสีเขียวอ่อนเหล่านี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเข้ม เป็นไม้พุ่ม
ขนาดเล็ก ใบแตกที่ยอดเป็นชุดๆ ชุดละ 2-3 ใบ ติดกัน สามารถใช้ประดับประดาภายในอาคารได้
เป็นอย่างดี ชอบแสงแดดรำไร และทนอยู่ในที่ ๆ มีแสงทึบได้เป็นเวลานาน ไผ่ดำนี้ได้มีกลายพันธุ์
ออกไปมากมายอันได้แก่ ไผ่ฟิลิปปินส์ ไผ่ฟิลิปปินส์จุดมาก ทางช้างเผือก บางกอกบิวตี้ และสโนไวท์

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงแดดรำไร

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       สูง

น้ำ                                ชอบน้ำแต่ไม่ควรให้แฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้งหรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2 ช้อนชา

                                      ต่อกระถาง ขนาด 8 นิ้ว

กระถาง                         เปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               ตัดชำ ตัดยอดแช่น้ำ

โรคและแมลง                ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเท่าไหร่ ส่วนแมลงที่รบกวนได้แก่ เพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด           ใช้ไซกอน (Cygon)อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น