สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ประยงค์

ชื่อสามัญ –

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odorata

ตระกูล MEUACEAE

ชื่ออื่น กระยง

ลักษณะทั่วไป

ประยงค์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะลำต้นและใบคล้ายกับต้นแก้ว ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-6 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ใบมีลักษณะมนรี ปลายใบแหลม โคนแหลม พื้นใบมีสีเขียว ลักษณะคล้ายกับต้นแก้วแต่การแตกใบของประยงค์จะออกตามปลายกิ่งหนาแน่นและเป็นช่อดอกออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประยงค์ไว้ประจำบ้านจะมีความยั่งยืนความมั่นคง เพราะ ประยงค์ หรือ กระยง คือความยืนยง ความมั่นคงหรือความอยู่ยงคงกระพัน

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นประยงค์ไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ พราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาด หลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก คนโบราณนิยมปลูกประดับบริเวณบ้าน เพื่อจะให้ดอกที่สวยงาม

การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 4-5 ครั้ง/ปี

การขยายพันธ์         การตอน

โรคและศัตรู             ไม่ค่อยพบและมีปัญหาเรื่องโรค และศัตรูเพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี