สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พิกุลทอง

ชื่อสามัญ Bullet Wood Headland Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn.

ตระกูล SAPOTACEAE

ชื่ออื่น ไกรทอง

ลักษณะทั่วไป

พิกุลทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ผิวเปลือกสีนำตาลเข้ม มีรอยแตกบาง ๆ ตามยาว
ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นกว้างเป็นทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลมลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้ง
เป็นคลื่นเล็กใบเป็นมันสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ3-5 เซนติเมตรยาวประมาณ5-8 เซนติเมตรออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ
หรือยอดมีกลีบดอกประมาณ8 กลีบเรียงซ้อนกันกลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อยดอกเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมมากผลรูปใข่หรือกลมรีผล
แก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียวขนาดผลกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพิกุลทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืนเพราะโราณเชื่อว่าต้นพิกุลทองเป็นไม้ที่มีความแข็ง
แรงทนทานและมีอาจุยาวนานดังนั้นจึงนิยมใช้เนื้อไม้นำมาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลได้เป็นอย่างดีเช่นด้ามหอกที่ใช้เป็นอา
วุธเสาบ้านพวงมาลัยเรือและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นพิกุลทองเป็นต้นไม้ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เพราะโบราณเชื่อว่าเป็นไม้ที่มี
เทพเจ้าสิงสถิตอยู่

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพิกุลทองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันจันทร์หรือวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรี เพราะพิกุลเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรี

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง อายุประมาณ 4 ปี สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นน้อยถึงปานกลาง

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

การขยายพันธ์          การตอน การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด

โรค                           ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพธรรมชาติพอสมควร

ศัตรู                     หนอนเจาะลำต้น (Stem boring caterpillars)

อาการ                  
ลำต้นหรือกิ่งเป็นรู เป็นรอย ต่อมาใบแห้งเหี่ยว

การป้องกัน        
     รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก หรือกำจัดแมลงพาหะ ใช้ยาเช่นเดียวกับการกำจัด

การกำจัด   
        ใช้ยาไดเมทโธเอท หรือ เมโธมิล อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก