สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ขจร

ชื่อวิทยาศาสร์        Telosma minor., Craib.

ตระกูล                    ASCLEPIAPACEAE

ชื่อสามัญ                Cowslip creeper.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        ขจรเป็นไม้เลื้อยยืนต้น เนื้อแข็ง จะขึ้นพาดพันไปตามต้นไม้ใหญ่ได้ไกล ๆ ต้นหรือเถาของขจรมี
              ขนาดเล็ก แต่จะมีความเหนียวมาก ซึ่งสามารถใช้เถาขจรแทนเชือกได้ เถาขจรจะเป็นสีเขียวเถา
              แก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเถากลมเรียม

ใบ          ขจรมักจะแตกใบเป็นพุ่มแน่นและทึบ จนในบางครั้ง พุ่มใบจะแผ่ปกคลุมต้นไม้อื่นได้มิดเลยทีเดียว
              ใบขจรจะเป็นสีเขียวอ่อน ใบบาง ก้านใบยาว ใบรูปใบโพธิ์ หรือรูปหัวใจ หรือคล้ายใบพลูขอบใบจะ
              เรียบ เกลี้ยงไม่มีจักจะเห็นเส้นใบชัด หน้าใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลมเป็นติ่ง

ดอก       ขจรเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ห้อยเป็นกระจุกคล้ายพวงอุบะตามโคนก้านใบ
               ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 10-20 ดอก ดอกจะมีสีเขียวอมเหลือง หรือสีเหลือง กลีบดอกหนา
               เนื้อกลีบดอกจะมีลักษณะหยุ่น ๆ เมื่อดอกบานกลีบดอกมีลักษณะเหมือนดาว 5 แฉก

ฤดูกาลออกดอก

ขจรจะออกดอกมากในช่วง ฤดูฝน

การปลูก

ขจรเป็นไม้กลางแจ้ง มีวิธีการปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ หรือการทาบกิ่ง มาปลูกลงดินในบริเวณ
ที่มีแสงแดดส่องถึง หรืออาจเป็นริมรั้วก็ได้ เพื่อให้เถาขจรได้เลื้อยพาดกำแพงรั้วเพื่อการทรงตัว หรืออาจจะ
ทำกำแพง ไม้ระแนงเพื่อให้เถาขจรเลื้อยพาดไปได้ เมื่อออกดอกก็จะแลดูสวยงามไปอีกแบบ

การดูแลรักษา

แสง            ขจรเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด

 น้ำ               ความต้องการน้ำของขจร จะไม่ต้องการน้ำมากนัก เพราะขจรสามารถที่จะทนต่อสภาพความ
                     แห้งแล้งได้ดี การรดน้ำขจรให้รด 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง ก็ยังได้

 ดิน               ขจรเป็นไม้ที่ไม่เลือกดิน และจะทนได้ในทุกสภาพดิน แต่ถ้าจะปลูกขจรให้เจริญงอกงามดี
                     ก็ควรปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยมาก ๆ

 ปุ๋ย              ขจรเป็นไม้ที่ไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก เนื่องจากขจรเป็นไม้ที่ทนได้ทุกสภาพดิน ฉะนั้นปุ๋ยที่มี
                     อยู่แล้วในดิน กับการเพิ่มปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกลงในดินบริเวณโคนต้นบ้างก็จะดียิ่งขึ้น

โรคและแมลง

ขจรจะไม่มีโรคและแมลง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด