สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

นมตำเลีย

ชื่อวิทยาศาสร์         Hoya parasitica.

ตระกูล                    ASCLEPIDACEAE

ชื่อสามัญ                 Wax Plant.

ลักษณะทั่วไป

ต้น            นมตำเลียเป็นไม้เถาเลื้อย จำพวกกาฝาก ซึ่งเถาหรือลำต้น จะต้องอาศัยเกาะกับต้นไม้ใหญ ่เพื่อ
                 การทรงตัว เถามีขนาดเล็ก ส่วนของลำต้นหรือเถาหากได้รับบาดแผลก็จะมียางสีขาวไหลออกมา

ใบ             เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตามข้อต้น เนื้อใบหนาและมัน ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม โคนใบ
                  มนเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบม้วนลง ใบกว้างประมาณ 2 นิ้ว ก้านใบใหญ่และหนา

ดอก           ออกดอกเป็นช่อ เช่นเดียวกับดอกเข็ม ปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 แฉก หรือ 5 กลีบ สีขาวที่ปาก
                  ดอกทับซ้อนกันด้วยสีเหลืองเป็นรูปดาวดวงเล็กและทีบด้วยวงสีแดง ตรงกลางอีกชั้นหนึ่งเป็นดอก
                  ไม้ที่มองดูแล้ว เหมือนกับดอกไม้ที่สร้างขึ้นจากเทียนหรือขี้ผึ้ง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

ฤดูกาลออกดอก

จะออกดอกในฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธุ์

การปลุก

นมตำเลียเป็นไม้ในร่ม ปลูกง่าย จะปลูกใส่กระถางแขวนแล้วปล่อยให้เลื้อยห้อยระย้าลงมาก็ดูสวยดี
หรือจะปลูกให้เลื้อยเกาะขึ้นกับขอบไม้ หรือต้นไม้อื่นก็ได้

การดูแลรักษา

แสง            นมตำเลียเป็นไม้ในร่มต้องการแสงรำไร

น้ำ               ต้องการน้ำและความชื้นสูง การให้น้ำควรใช้สเปรย์พ่นฝอย จะดีกว่าการรดกับบัวรดน้ำ

ดิน             ให้ปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย             ใช้ปุ๋ยสำหรับไม้ดอก หรือปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น ขี้ค้างคาว โดยค่อย ๆ พรวนดินโคนต้นให้ร่วนแล้วใส่
                   ปุ่ยมูลสัตว์ปีละ 2 ครั้ง

โรคและแมลง 

ไม่พบโรคและแมลงที่สำคัญ

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการตอน หรือการปักชำ