สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พวงเงิน

ชื่อวิทยาศาสร์        Clerodendrum thomsoniae.

ตระกูล                  VERBENACEAE

ชื่อสามัญ               ฺBleeding Heart, Glory Bower,
                              Flower of Magic.

ลักษณะทั่วไป

ต้น         พวงเงินเป็นไม้เลื้อยขนาดกลาง สามารถเลื้อยพันต้นไม้อื่นไปได้ไกลประมาณ 15 ฟุต เป็นไม้เลื้อย
                 ที่มีเถาหรือลำต้นค่อยข้างเหนียวมีเปลือกสีคล้ำจนเกือบดำ

ใบ          พวงเงินเป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ขนานไปตามข้อต้น ลักษณะใบจะป้อม รูปใบมน ปลายใบแหลม
                  ลายเส้นใบเป็นรอยนูนอย่างเห็นได้ชัดทางใต้ใบ ใบมีความยาวขนาด 6 นิ้ว

 ดอก      พวงเงินออกดอกเป็นช่อ หรือเป็นพวงตามยอดและตามข้อต้นรูปดอกเหมือนหัวใจ พวงเงินเป็นไม้ที่มี
                 ใบประดับ เมื่อเริ่มออกดอกใหม่ ใบประดับจะเป็นสีขาว และจะมีอยู่ 5 กลีบ มีดอกแท้เป็นสีแดงจัดคล้าย
                 ดอกเข็มยาวโผล่พ้นออกมาจากใบประดับ มีเกสรสีขาวเป็นเส้นเล็ก ๆ มองดูคล้ายเส้นด้ายโผล่ยาวออก
                 มาจากดอกอีกชั้นหนึ่ง ดอกแท้จะบานอยู่ได้นานประมาณ 2-3 วัน ก็จะหลุดร่วงออกจากใบประดับ และ
                 เมื่อดอกร่วงแล้ว หลังจากนั้นใบประดับจึงจะบานออกเต็มที่ และจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูเรื่อ ๆ
                 จนกระทั่งเป็นสีแดงเลือดหมู เมื่อดอกโรยแล้วให้รีบตัดช่อดอกออกเสีย ต้นก้จะแตกกิ่งออกดอกใหม่
                 ในที่เดิมได้อีกในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ฤดูกาลออกดอก   

พวงเงินเป็นไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว พวงเงินก็จะออกดอกได้ดก และสวยงามมาก

การปลูก

เนื่องจากพวงเงินเป็นไม้ที่ขึ้นได้ ทั้งที่กลางแจ้งและในที่ร่ม จึงเปป็นการง่ายต่อการเลือกบริเวณสถานที่ที่จะ
ปลูก การปลูกก็ให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงดิน โดยขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างลึก ประมาณ 1 x 1
ฟุต แล้วเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ผสมกับดินรองก้นหลุม แล้วจึงวางกิ่งปักชำลงกลางหลุมกลบดินให้พ่อแน่น
รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง    พวงเงินเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดแต่เพียงปานกลาง เนื่องจากพวงเงินขึ้นได้ดี ทั้งในที่ที่มีแสงแดดจัด
            และในที่ที่มีแสงแดดร่มรำไร

น้ำ      ความต้องการน้ำของพวงเงิน ก็ต้องการเพียงปานกลาง เพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา หรือให้รดน้ำ
            วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ในการรดน้ำแต่ละครั้งต้องรดให้ดินชุ่ม

ดิน     พวงเงินจะเจริญงอกงานได้ดี ในดินที่มีความชุ่มชื้น หรือถ้าเป็นดินที่มีความร่วนซุย ก็ได้เช่นกัน

ปุ๋ย     พวงเงินเป็นไม้ที่ขึ้นง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการปลูก และการดูแลรักษาเป็นไม้ที่ไม่เลือกปุ๋ย อาจจะใส่ปุ๋ย
            ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักในบริเวณโคนต้น ปีละ 2-3 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว

โรคและแมลง 

ไม่มีโรคและแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์  

พวงเงินมีวิธีขยายพันธุ์โดยการตอน และการปักชำกิ่ง