สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

มลุลี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Jasminum multiflorum (Burman F.) Andrews.

ตระกูล                 OLEACEAE

ชื่อสามัญ         ฺ    The Star Jasmine.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น        เป็นไม้เถาเลื้อย ลักษณะของเถาจะกลมเกลี้ยง สีเขียวสด เมื่อเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาล
                ส่วนยอดอ่อนของเถาจะมีขนนุ่มขึ้นปกคลุมเล็กน้อย

ใบ        ใบเป็นไม้ใบเดี่ยวออกใบตามข้อต้น เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม
                โคนใบมน และเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือบ้างก็อาจจะเป็นคลื่อนเล็กน้อย ก้านใบ
               สีเขียว กลม และสั้น

 ดอก      ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดและตามง่ามใบ โคนช่อจะมีขนสีเทาลักษณะนุ่มขึ้นอยู่เต็ม
                ดอกมีสีขาวสะอาดเหมือนดอกมะลิ ดอกช่อหนึ่ง ๆ จะบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ และจะบาน
                ทนอยู่ได้นานหลายวัน กลีบดอกเป็นรูปขอบขนาน ดอกหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 9 กลีบ ดอก
                มีกลิ่นหอมแรงและจะหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคือ

ฤดูกาลออกดอก  

ออกดอกตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

การปลูก

การปลูกมลุลีก็ทำเช่นเดียวกันกับการปลูกมะลิโดยทั่ว ๆ ไป โดยการนำกิ่งที่ได้จากการตอน
หรือการปักชำ มาปลูกลงดิน โดยให้ขุดหลุมปลูกขนาด 1×1 ฟุต หรือมากกว่านี้เล็กน้อย แล้ว
รองก้นหลุมต้วยปุ่ยพืชสด หรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้วางกิ่ง
ปลูกหรือกิ่งปักชำลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง       มลุลีเป็นไม้กลางแจ้ง มีความต้องการแสงแดดมาก

น้ำ          ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ควรรดน้ำให้ดินบริเวณโคนต้นมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา
                 แต่จะต้องไม่ถึงกับแฉะ เพราะจะทำให้ระบบรากเน่าได้

ดิน         มลุลีจะเจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย และเป็นดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี

ปุ๋ย         ควรใส่หมักหรือปุ๋ยคอก ปีละ 3 ครั้ง ในบริเวณโคนต้นโดยการพรวนดินบริเวณโคนต้นเสีย
                 ก่อน แล้วจึงใส่ปุ๋ยและรดน้ำตามให้ทั่ว

โรคและแมลง

ไม่มีโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นเสียมากนัก

การขยายพันธุ์ 

การขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง