สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ลดาวัลย์

ชื่อวิทยาศาสตร์    Porana volubilis Burm.

ตระกูล                 CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ              ฺBridal Creeper. Snow Creeper.
                             Bridal Wreath.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนาด.ใหญ่ เถาสีเขียว แต่เมื่อเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาลและผิวจะเรียบ
                ส่วนเถาอ่อนหรือบริเวณยอดอ่อนจะมีขนนุ่ม ๆ ขึ้นโดยทั่วไป

ใบ         เป็นไม้ใบเดี่ยว และมีใบดก ตลอดทั้งปี ใบจะออกสลับกันไปตามข้อต้น ใบสีเขียวเข้ม ปลาย
                ใบแหลม โคนใบเว้าหรือมนเล็กน้อย เป็นรูปหัวใจ

ดอก       ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบ กลีบดอกเป็ฯรูปกระดิ่ง ปลายดอกแยกออกเป็น 5 แฉก มีเกสร
                 ตัวผู้ 5 อัน ดอกมีกลิ่นหอมในตอนเช้าและกลิ่นจะค่ย ๆจางลงเมื่อเวลาบ่าย

ฤดูกาลออกดอก

ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะให้ดอกดกมาก

การปลูก

ลดาวัลย์เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว มีวิธีการปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการตอน การปักชำ การทาบกิ่ง
หรืออาจจะเป็นต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดก็ได้ นำมาปลูกลงดินบริเวณริมรั้ว หรืออาจจะปลูกให้ขึ้นซุ้ม
หรือร้านก็ได้ โดยให้ขุดหลุมปลูกขนาดประมาณ 1×1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยพืชสดหรือปุ๋ยหมักประมาณ
1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง        เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ           ต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง

ดิน          เจริญงอกงามได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย          ไม่ต้องการปุ๋ยมากนักโดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง ก็พอ

โรคและแมลง

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวนถึงขั้นเสียหายมากนัก

การขยายพันธุ์ 

การขยายพันธุ์โดยการตอน การปักชำ การทับกิ่ง และการเพาะเมล็ด