สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ว่านเพชรสังฆาต

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cissus quadrangularis Linn.

ตระกูล                   VITACEAE

ชื่อสามัญ                ฺEdible – stemed Vine  

ลักษณะทั่วไป

ต้น        ต้นหรือเถาของว่านเพชรสังฆาต จะมีลักษณะเป็นลำเล็ก ๆ ลำต้นหรือเถาเป็นเหลียม สี่เหลี่ยม
                แตกเป็นท่อนสั้น ๆ ระหว่างท่อนแต่ละท่อนนั้นจะคั่นด้วยข้อและบางท่อนก็จะมีเส้นยาว ๆ เป็น
                มือสำหรับพันยึดเกาะกับกิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อทรงตัว หรือเมื่อว่านเพชรสังฆาตเลื้อยผ่านไปเพราะ
                ว่านเพชรสังฆาตก็เป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง เช่นกัน

ใบ        
ลักษณะใบของว่านเพชรสังฆาตจะมีสีเขียว ใบจะออกตามข้อเป็นท่อนสั้น ๆ ใบจะเป็นใบเดี่ยว
               จะออกท่อนละ 1 ใบ ลักษณะจะคล้ายกับใบตำลึง

ดอก      
ลักษณะของดอกว่านเพชรสังฆาต จะมีขนาดเล็กมาก ดอกจะออกแซมตามข้อต้น เป็นกระจุก ๆ
                และดอกจะมีสีแดง

ผล         ว่านเพชรสังฆาตจะออกผลเป็นลูกกลม ๆ มีสีม่วงอมแดงหรือสีดำ

ฤดูกาลออกดอก

ออกดอกเกือบตลอดปี

การปลุก

ว่านเพชรสังฆาตมีวิธีการปลูก โดยการนำเอาต้นหรือส่วนที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงแปลงปลูก
แปลงปลูกควรพรวนดินให้ร่วน และผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินในแปลงปลูก แล้วจึงทำรั้วระ
แนงบริเวณริมแปลงปลูก เพื่อให้ว่าเพชรสังฆาตสามารถยึดเกาะ เพื่อการทรงตัวได้

การดูแลรักษา

สง       ว่านเพชรสังฆาตเป็นไม้ที่ชองแสงแดดจัด ทนแสงได้ เพราะฉะนั้นจึงควรปลูกในบริเวณที่ว่าน
                เพชรสังฆาต สามารถได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ

น้ำ         ว่านเพชรสังฆาตมีความต้องการน้ำปานกลาง หลังจากปลูกแล้วให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า
                และช่วงเย็น แต่ไม่ต้องรดจนแฉะ รดน้ำพอดินชุ่มก็พอแล้ว

ดิน        
ควรปลูกในดินร่วนปนทราย เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้ดี เพราะหากมีน้ำขัง หรือแฉะจะทำ
                ให้รากเน่าและตายได้

ปุ๋ย        
โดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีช่วย เพียงแต่ใช้ปุ๋ยหมักผสมดินปลูกก็พอ

โรคและแมลง 

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวน

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการปักชำ